Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Καστοριά: 4 θέσεις στην ΑΝΚΑΣ – Αιτήσεις μέχρι 16/12

 

ANKAS FOUIT

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν οικονομολόγο, έναν πολιτικό μηχανικό, έναν μηχανολόγο μηχανικό και έναν δασολόγο, για την κάλυψη των αναγκών της και με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής  - υλοποίησης του τοπικού Προγράμματος στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.)  2007 – 2013»

Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με πληροφορίες του fouit.gr, καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (οδός Γράμμου 62, 2ος όροφος, Τ.Κ. 52100, Καστοριά), μέχρι την Δευτέρα 16.12.2013 και ώρα 14.00.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2467083441-2, Κος Τσαπάρας Βασίλειος.

Κατεβάστε:

Την περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

http://www.kastoria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: