Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

20 προσλήψεις στο Δήμο Άργους Ορεστικού

20 προσλήψεις στο Δήμο Άργους Ορεστικού
Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση
μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο και μέχρι είκοσι άτομα το μήνα, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
ΥΕ Εργατών 20
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, από τις 17.03.2017 έως και τις 20.03.2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Άργους Ορεστικού, επί της οδού Διοικητηρίου 35 στο Άργος Ορεστικό.
ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΕΔΩ: http://www.sentra.com.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: