Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

Δήμος Άργους Ορεστικού: Πρόσληψη τριών (3) ατόμων.O δήμος Άργους-Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
έως τριών μηνών απασχόλησης, 3 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Ειδικότητες: ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 2
                    ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων: 1
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ.επικοινωνίας: 2467351313) του Δήμου Άργους Ορεστικού, από τις από 06.06.2018 έως και τις 08.06.2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: