Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΕνημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα νέα προγράμματα πέρα από τα υφιστάμενα:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1 ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α1 50 ΩΡΕΣ
2 ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α2 50 ΩΡΕΣ
3 ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΚ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 50 ΩΡΕΣ
4 ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 50 ΩΡΕΣ
5 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 25 ΩΡΕΣ
6 ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Α1 50 ΩΡΕΣ
7 ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Α2 50 ΩΡΕΣ
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ.: 2467351315
Ταχ. Διεύθυνση: Παύλου Μελά 2
Email: olstravakou@argosorestiko.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: