Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τῆς Γνησίας Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους, πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους, γιὰ τὸ θέμα τῆς «πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ»

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
τῆς Γνησίας Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους,
πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους, γιὰ τὸ θέμα τῆς «πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ»
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,
Μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη κινητοποίηση τῶν κρατικῶν φορέων γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν ἑλλήνων πολιτῶν, θὰ θέλαμε νὰ γνωστοποιήσουμε στοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς καὶ φίλους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου τὰ ἀκόλουθα:
Καταρχάς γιὰ νὰ μὴν θεωρηθοῦμε συνομωσιολόγοι, δὲν ἀμφισβητοῦμε τὴν ὕπαρξη τοῦ λεγόμενου Κορωνοϊοῦ. Ἀρνούμαστε, ὅμως, νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι ἀποτελεῖ πανδημία, διότι ἀκόμα καὶ ὁ ΠΟΥ (Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας) τὸν ἔχει χαρακτηρίσει ὡς «φυσιολογικὴ ἐποχιακὴ γρίπη», μὲ ποσοστὸ ἐπιβίωσης 99,8%. Πανδημία μὲ τόσο μεγάλο ποσοστὸ ἐπιβίωσης δὲν ὑπάρχει.
Ὁ εἰδικότερος τῶν εἰδικῶν, ὁ Jean-Luc Gala, Καθηγητὴς Ἰατρικῆς, Λοιμωξιολόγος στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Louvain Βελγίου καὶ Διευθυντὴς τῆς Μονάδας Βιολογικῶν Ἀπειλῶν μιλώντας στὸ RTL TV, στὶς 20/9/20, τόνισε χαρακτηριστικά: «Δὲν εἶναι ἐπιδημία, ὄχι! … Ἡ ἐποχιακὴ γρίπη σίγουρα θὰ σκοτώσει περισσότερους ἀπὸ τὸν κορωνοϊό». Τὴν ἴδια στιγμή, ὁ κορυφαῖος παθολόγος Δρ. Roger Hodkinson, ὁ ὁποῖος σήμερα εἶναι πρόεδρος μίας ἑταιρείας βιοτεχνολογίας στὴ Βόρεια Καρολίνα πού πουλᾶ τὸ τέστ COVID-19, συνοψίζει τὸ τί διακυβεύεται παγκοσμίως γιὰ τὸν ἰὸ στὴν ἀκόλουθη ἀληθέστατη διαπίστωση: «Ὑπάρχει μία ἐντελῶς ἀβάσιμη δημόσια ὑστερία πού τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης καὶ τοὺς πολιτικούς. Εἶναι ἐξωφρενικό. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπάτη πού ἔχει γίνει ποτὲ σὲ ἕνα ἀνυποψίαστο κοινό», καὶ συνεχίζει: «Εἶναι πολιτικὴ πού προσπαθεῖ νὰ παίξει ἰατρική. Καὶ εἶναι ἕνα πολὺ ἐπικίνδυνο παιχνίδι»! Γιατί ἂραγε ὁ Δρ.Roger χρησιμοποίησε τοὺς παραπάνω αἰχμηρούς χαρακτηρισμοὺς γιὰ τὸν κορωνοϊό; Διότι τὰ πάντα στοχεύουν σὲ ἕνα καὶ μόνο σκοπό: Στὸ σφράγισμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων στὸν πλανήτη!
Ὅλα εἶναι γραμμένα σὲ μία σοκαριστικὴ μελέτη τοῦ Ἱδρύματος Ροκφέλερ ἀπὸ τὸ 2010 πού ἔχει τίτλο “Σενάρια γιὰ τὸ μέλλον τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς παγκόσμιας ἀναπτυξης”, ὅπου οὐσιαστικὰ περιγράφεται μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια ἡ παροῦσα κατάσταση. Νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ μελέτη ἀποδεικνύει ὄχι ἁπλὰ τί προβλέπει ἡ Ἐλὶτ γιὰ τὸ μέλλον, ἀλλὰ κάτι ἐφιαλτικότερο… Ποιὸ μέλλον ἑτοιμάζει ἡ Ἐλὶτ γιά μᾶς!
Ἡ προσομοίωση τῶν Ροκφέλερ περιγράφει τὰ ἑπόμενα βήματα πού θὰ ἐπιφέρει ἡ «πανδημία». “Ἀκόμα καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ τέλος τῆς πανδημίας’’, ἀναφέρει, “αὐτὸς ὁ ἔλεγχος τῶν ἀρχῶν καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν πολιτῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τους παρέμεινε τὸ ἴδιο, καὶ ἐντατικοποιήθηκε’’. Ἄρα ὁ Ἔλεγχος μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ὑποτιθέμενης πανδημίας καὶ τῶν ὑπόλοιπων τεχνητῶν παγκόσμιων προβλημάτων, ἦρθε γιὰ νὰ μείνει…
Ἔρχονται στὸ μυαλὸ οἱ λέξεις τοῦ Ὑπουργοῦ Spadafora: “Τίποτα δὲν θὰ εἶναι ὅπως πρίν”. Ὁ κόσμος πού θὰ ἀναδυθεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴν «πανδημία» θὰ εἶναι ἕνας κόσμος στὸν ὁποῖον δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον χῶρος γιὰ διαφωνίες. Ἡ μελέτη πράγματι προβλέπει τὴν γέννηση ἑνὸς παγκόσμιου αὐταρχισμοῦ, στὸν ὁποῖον οἱ ἴδιοι οἱ πολίτες θὰ παραδίδουν στοὺς κυβερνῆτες τὰ κυριαρχικά τους δικαιώματα στὸ ὄνομα μίας ὑποτιθέμενης ἀσφάλειας.
Ὑπάρχει λοιπὸν εὐθυγράμμιση μὲ τὴν τέλεια ἀπολυταρχία πού ἔλεγε ὁ Aldous Huxley, στὴν ὁποία ἡ διαφωνία δὲν ὑπάρχει, γιατί οἱ ἴδιες οἱ μάζες ζητοῦν ἀπὸ τὸν τύραννο νὰ τοὺς ἀφαιρέσει τὰ δικαιώματα.
Συγκλονιστικό!
Τὰ ἑπόμενα βήματα; Τὸ μικροτσὶπ καὶ ἡ παγκόσμια κυβέρνηση.
Στὴν προσομοίωση τῶν Ροκφέλερ προβλέπεται ἕνα εἶδος ἠλεκτρονικοῦ σκαναρίσματος γιὰ ὅλους τους πολίτες. Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται: “Στὰ ἀνεπτυγμένα κράτη, αὐτὴ ἡ ἐπιτήρηση ἔχει πολλὲς φόρμες: βιομετρικὴ ταυτότητα, γιὰ ὅλους τους πολίτες καὶ κανονισμοὺς πιὸ περιοριστικοὺς γιὰ τὶς πιὸ σημαντικὲς βιομηχανίες”. Σὰν βιομετρικὴ ταυτότητα ἀναφέρεται μεταξὺ ἄλλων, ἕνα εἶδος τεχνολογίας πού ἐπιτρέπει τὴν χρήση μικροτσὶπ πού θὰ μποροῦν νὰ καταγράφουν ὅλες τὶς πληροφορίες τῶν πολιτῶν. Αὐτὸ τὸ μικροτσὶπ θὰ περιέχει προσωπικὰ δεδομένα ἑνὸς ἀτόμου καὶ θὰ τοποθετεῖται στὸ χέρι. Ἀλλὰ ποιὸς ἐπενδύει πάνω σὲ αὐτὸ τὸ εἶδος τεχνολογίας;
Οἱ Ροκφέλερ(!), πού 10 χρόνια πρὶν προέβλεπαν (ἢ προετοίμαζαν;) τὴν ἔλευση τῆς ἐπιδημίας. Ἡ ἀμερικανικὴ οἰκογένεια-δυναστεία, χρηματοδότησε τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ID2020. Τό ID2020 προβλέπει οὐσιαστικὰ πώς αὐτὰ τὰ μικροτσὶπ θὰ μπαίνουν στὸ σῶμα ἑνὸς ἀτόμου καὶ θὰ ἀποτελοῦν ἕνα συνολικὸ ἠλεκτρονικὸ ἀρχεῖο. Οἱ κάτοικοι τοῦ πλανήτη θὰ εἶναι καταχωρημένοι λοιπὸν σὲ αὐτὸ τὸ ἐργαλεῖο καὶ οἱ ἀρχὲς θὰ μποροῦν νὰ καταγράφουν σὲ κανονικὸ χρόνο ὅλες τὶς κινήσεις τους. Στὸ τέλος τοῦ συναγερμοῦ τῆς πανδημίας θὰ εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο γιὰ νὰ καταλήξει σὲ ἕνα συγκεκριμένο σκοπό: τὸν συνολικὸ ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ.
Ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι ἡ τέταρτη ἀπολυταρχία, πιὸ κατασταλτικὴ ἀπὸ ὅλες τὶς προηγούμενες. Γιὰ νὰ γίνει μία παγκόσμια κυβέρνηση, μὲ μία μοναδικὴ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ καὶ ΘΡΗΣΚΕΙΑ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρχει ἔλεγχος ἀπόλυτος σὲ ὅλο τὸ παγκόσμιο πληθυσμό. Αυτό τὸ πολιτικὸ σύστημα δὲν μπορεῖ νὰ γίνει χωρὶς τὸν ἔλεγχο τῆς μάζας. Ὁ ἀριθμὸς τῆς παγκοσμιοποίησης εἶναι ἡ καταστολὴ καὶ ὁ ἔλεγχος, γιατί προτείνεται νὰ ἑνοποιηθοῦν κάτω ἀπὸ μία κυβέρνηση Λαοί, Κουλτοῦρες καὶ βέβαια Θρησκεῖες, πού θὰ ἒφθαναν ἀναγκαστικὰ σὲ σύγκρουση. Νὰ γιατί ἡ Ἐλὶτ ἔχει ἀνάγκη τοῦ ἐλέγχου τῶν μαζῶν καὶ τῆς κατάργησης τῆς διαφωνίας.
Ἐδῶ λοιπὸν ἔρχεται τὸ ἐμβόλιο, τὸ ὁποῖο θὰ συνεισφέρει τὰ μέγιστα στὴν πραγματοποίηση τοῦ προηγούμενου σκοπού. Νὰ μὲ ποιὸ τρόπο: Ἀπὸ δηλώσεις ἐπιστημόνων τεκμηριώνεται ὅτι ὁ κορωνοϊὸς εἶναι τεχνητὸς ἰός, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀποτελεῖ ἀπομίμηση τμήματος τοῦ ἀνθρώπινου DNA (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τοῦ χρωμοσώματος 8, τὸ ὁποῖο σχετίζεται μὲ τὴν νοημοσύνη καὶ τὴν ἀντίσταση στὸν καρκίνο). Μὲ τὸ ἐμβόλιο τί θὰ γίνεται λοιπόν; Τὰ ἀντισώματα πού θὰ παράγει ὁ ὀργανισμὸς δὲν θὰ δροῦν μόνο ἐναντίον τοῦ ἰοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τοῦ τμήματος τοῦ χρωμοσώματος 8 στὸ ὁποῖο αὐτὸ μοιάζει, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ καταστρέφουν! Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅποιος λάβει τὸ ἐμβόλιο οὐσιαστικὰ θὰ ἀποκτήσει ἕνα αὐτοάνοσο νόσημα, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου ὁ ἴδιος ὁ ὀργανισμὸς θὰ ἐπιτίθεται καὶ θὰ καταστρέφει ὄχι κάποιο ὄργανο ἢ ἱστό του, ἀλλὰ ἕνα ἀπὸ τὰ χρωμοσώματά του. Θά καταστρέφει ὅλες τὶς ἰδιότητες, γιὰ τὶς ὁποῖες αὐτὸ εὐθύνεται καὶ συγκεκριμένα: τὴν νοημοσύνη του καί τὴν ἀντίστασή του στὸν καρκίνο. Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι θὰ μετατραπούν σὲ χειραγωγήσιμους σκλάβους (νὰ, ὁ ἔλεγχος), πού θὰ πεθαίνουν σωρηδὸν ἀπὸ καρκίνο (νὰ, καὶ ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς…)
Τὸ ἔγκλημα ὅμως δὲν ὁλοκληρώθηκε ἀκόμα! Τὸ ἐμβόλιο θὰ ἐπιφέρει τροποποίηση στὸ DNA, ἑπομένως ὁ ἐμβολιασμένος ἄνθρωπος θὰ εἶναι πλέον ἕνας Γενετικὰ Τροποποιημένος Ὀργανισμὸς (GMO)! Δηλαδή; Φαινομενικὰ θὰ εἶναι ἄνθρωπος (τουλάχιστον οἱ πρῶτες γενιές), οὐσιαστικὰ ὅμως θὰ εἶναι ἀνθρωποειδές, ἀφοῦ τὸ DNA του, ΔΕΝ θὰ εἶναι ἀνθρώπινο! Καὶ τί συμβαίνει μὲ τοὺς γενετικὰ τροποποιημένους ὀργανισμοὺς (GMO); Ὅταν μία ἑταιρεία δημιουργήσει ἕναν τέτοιο ὀργανισμό, τότε κατοχυρώνει τὴν πατέντα καὶ ὁ ὀργανισμὸς τῆς ΑΝΗΚΕΙ!!! Ὅπως ἀκριβῶς ἀνήκουν στὴ Monsanto ὅλοι οἱ GMO σπόροι, ἔτσι ἀκριβῶς θὰ ἀνήκουν καὶ στὴν ἑταιρεία παραγωγῆς τοῦ ἐμβολίου (δηλ. σὲ Bill Gates καὶ Σία) ὅλοι οἱ GMO ἄνθρωποι!!! Ἂν ἐπιλέξουμε τὸ ρώσικο ἐμβόλιο καὶ πάλι δὲν ἀλλάζει κάτι ἐπὶ τῆς οὐσίας, διότι ἡ βλάβη τοῦ χρωμοσώματος 8 καὶ ἡ μετατροπὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ γενετικὰ τροποποιημένο ὀργανισμὸ, θὰ γίνoυν οὕτως ἢ ἄλλως! Νὰ ὑπογραμμίσουμε στό σημεῖο αὐτό, ὅτι στὸ ἐμβόλιο πού θὰ ἐνσωματώνεται στὸ DNA, ἡ βλάβη δὲν θὰ μπορεῖ πιὰ οὔτε νὰ περιοριστεῖ, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἀντιστραφεῖ, ἀλλὰ θὰ διαιωνίζεται ἐπ’ ἄπειρον ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ στὴν ἀνθρωπότητα.
Κι ἐπειδή τίποτα δέν εἶναι τυχαῖο νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι ἐνῶ ἡ παροῦσα ἐπιστολὴ μας ἦταν σὲ ἐξέλιξη, δημοσιεύθηκαν τὰ συστατικά τοῦ ἐμβολίου τῆς AstraZeneca! Ἀνάμεσα στὰ συστατικά του, ὑπάρχει τὸ ChAdOx1-S πού εἶναι recombinant, δηλαδὴ κατασκευάζει ἀνασυνδυασμένο DNA, δηλ. DNA πού περιέχει γονίδια ἀπὸ δύο διαφορετικὰ εἴδη!!! Ἄρα ἦρθε καὶ ἡ ἐπιβεβαίωση γιὰ τά ὅσα ὑποστηρίζουμε πιὸ πάνω.
Γιὰ περαιτέρω πιστοποίηση δημοσιεύουμε ἐνδεικτικές δηλώσεις, ἐξαιρετικῶν ἰατρῶν οἱ ὁποῖοι βρίσκονται ἐκτός τοῦ συστήματος τῶν φαρμακευτικῶν εταιρειών:
• ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ (Ψυχίατρος, Νευρολόγος, Κοινωνιολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ): “Τὰ «ἐμβόλια» γενετικοῦ ὑλικοῦ (DNA καὶ RNA) γιὰ τὴν COVID-19 εἶναι ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος γιὰ τὴν εἴσοδο σὲ μία «νέα ἐποχὴ» γενετικὰ τροποποιημένων «ἐμβολίων» ὑψηλοῦ κινδύνου καὶ σηματοδοτοῦν τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῶν Γενετικὰ Μεταλλαγμένων Τροφίμων στὴν κόλαση τῶν Γενετικὰ Μεταλλαγμένων Ἀνθρώπων.”
• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ (Πρώην Διευθυντὴς ΑΧΕΠΑ, Χειρουργός): «Τὸ RNA, πού τὸ λανσάρουν ὡς ἀθῶο, ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ μεταφέρει πληροφορίες στὸν ὀργανισμὸ (νὰ τὸν ἐπαναπρογραμματίζει)».
• Δρ. Δημητρίου Ἀντωνίου PhD, FRCS (Χειρουργός): «ὁ ἐμβολιασμὸς ΟΛΩΝ ἐγκυμονεῖ ἄμεσους καὶ θανατηφόρους κινδύνους», «εἶναι γενετικὰ τροποποιημένοι - μεταλλαγμένοι ὀργανισμοὶ»
• ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΥ (Νευροχειρουργός): «Τὰ RNA ἐμβόλια μποροῦν νὰ ἐπιφέρουν γενετικὴ τροποποίηση».
• DR. CARRIE MADEJ, ΗΠΑ (Εἰδικὴ Παθολόγος μὲ σπουδὲς στὸ Mc Donough, GEORGIA): «Τὸ συνθετικὸ mRNA τοῦ ἐμβολίου θὰ ἐνσωματωθεῖ στὸ ἀνθρώπινο γενετικὸ ὑλικὸ καὶ θὰ μετατρέψει τὸν ἄνθρωπο σὲ γενετικὰ τροποποιημένο ὀργανισμό».
Στὶς προηγούμενες διαπιστώσεις πρέπει νὰ προσθέσουμε καὶ τὰ ἑξῆς:
1. Ἀπὸ τελευταῖες πληροφορίες ἐπιβεβαιώνεται ὅτι τὰ νέα ἐμβόλια περιέχουν κύτταρα ἀπὸ ἱστοὺς ἀποβλημένων ἐμβρύων, (ἡ εἴδηση μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ Βατικανὸ καὶ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸν ἐπίσημο ἰστότοπο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἰνστιτούτου Βιοηθικῆς).
2. Ἐπιστήμονες μὲ παγκόσμια ἀναγνωσιμότητα διακηρύσσουν τὴν ἐπικινδυνότητα τοῦ ἐμβολίου καὶ δηλώνουν πὼς δὲν θὰ ἐμβολιαστοῦν! (Γιὰ παράδειγμα, σὲ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στον Richard Boutry γιὰ τὴν FranceSoir στὶς 17/12/20 ο Καθηγητὴς Luc Montagnier, ποὺ εἶχε τιμηθεῖ μὲ τὸ βραβεῖο Nobel τῆς Ἰατρικῆς τὸ 2008 γιατί εἶχε ἀνακαλύψει τὸν ἰὸ τοῦ AIDS ἀνέφερε κατηγορηματικά: «δὲν θὰ ἐμβολιαστῶ!» καὶ συμπλήρωσε ὅτι: «θὰ εἶναι λάθος (ἐννοεῖ τὸ νὰ ἐμβολιαστεῖ ὁ κόσμος) γιατί κινδυνεύουμε νὰ ἔχουμε ἀποτελέσματα ἀπολύτως ἀπρόβλεπτα, γιὰ παράδειγμα καρκίνους… Δὲν πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς ἰνδικὸ χοιρίδιο, δὲν πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἰνδικὰ χοιρίδια. Εἶναι ἀπολύτως ἀνήθικο γιατί ὑπῆρξαν νεκροὶ ἐξαιτίας ἐμβολίων»).
3. Εἶναι ἄγνωστες τόσο οἱ βραχυπρόθεσμες ὅσο καὶ οἱ μακροπρόθεσμες παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου.
4. Οἱ δοκιμὲς ποὺ ἔχουν γίνει εἶναι ἐξαιρετικὰ μικρῆς χρονικῆς διάρκειας, κατὰ παρέκκλιση κάθε πρωτοκόλλου ἀσφαλείας, προκειμένου νὰ κυκλοφορήσει ἕνα ἀσφαλὲς ἐμβόλιο.
5. Ἡ ἀποποίηση κάθε νομικῆς εὐθύνης ἀπὸ πλευρᾶς τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν γιὰ παρενέργειες ἢ ακόμα και θάνατο κάποιου ἐμβολιασμένου – πειραματόζωου, εἶναι καὶ νομοθετικὰ κατοχυρωμένη. Ὅ,τι κι ἂν συμβεῖ στοὺς ἐμβολιασμένους κανεὶς δὲν θὰ κατηγορηθεῖ, κανεὶς δὲν θὰ πάει στὰ δικαστήρια, κανεὶς δὲν θὰ πληρώσει ἀποζημίωση… Ὅλοι εἶναι ἀθῶοι καὶ μὲ τὸν Νόμο!
6. Ο Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (ΠΟΥ), συνέταξε τὴν Συνθήκη τοῦ Ἄμστερνταμ τὸ 1994, στὴν ὁποία διακηρύττεται ὅτι ἐπ’ οὐδενὶ ἐπιτρέπεται νὰ πραγματοποιηθεῖ μία ἰατρικὴ πράξη πρός ἕναν ἄνθρωπο, χωρὶς τὴν συναίνεσή του. Καὶ τὸ κορυφαῖο:
7. Ο τωρινὸς ἐμβολιασμὸς διενεργεῖται ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ἀπὸ τὶς ἀποκλειστικὰ ἁρμόδιες ἀρχὲς τῆς ΕΕ (!!!), δηλαδὴ τὴν Ἐπιτροπῆς (Commission), ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ παρακάτω Εὐρωπαϊκὲς Ὁδηγίες καὶ Κανονισμοί, ποὺ συνιστοῦν ἀντίστοιχα καὶ στοιχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου, κατισχύουσες πάσης ἀντίθετης ἐθνικῆς διάταξης:
α) ἀρ. 1,1 παρ.4, 5 παρ.2,3, 6 τῆς Ὁδηγίας 2001/83/ΕΚ/06-11-2001), Παράρτημα Ι Μέρος ΙV παρ.3.2.1.1.
β) ἀρ.1,2 παρ.4, 12-19-24 τῆς Ὁδηγίας 2001/18/ΕΚ/12-03-2011, Παράρτημα ΙΑ καὶ ΙΙ,ΙΙΙ
γ) ἀρ.2,3,4,6 παρ.2α,γ,3 καὶ ἀρ. 10,12, 14 παρ.7,8,9 Κανονισμοῦ 726/31-03-2004, ποὺ διαβάζεται σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς δύο προαναφερόμενες Ὁδηγίες καὶ τοῦ ν.1316/1983.
8. Κατὰ προέκταση, τὰ ἄρθρα 51, 52 τοῦ ν.4764/2020 γιὰ τὸν ἐμβολιασμό, εἶναι ἀφενὸς ἀντὶ-συνταγματικὰ καὶ σὲ κάθε περίπτωση ΔΕΝ μποροῦν καὶ δὲν συνιστοῦν ἄδεια ἐμβολιασμοῦ,

λόγω τῆς κατίσχυσης ἐπ’ αὐτῶν τοῦ Κανονισμοῦ 726/2004.Γιὰ ὅλους τούς ἀνωτέρω λόγους ὁ γράφων, Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος καὶ ἅπασα ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, δηλώνουμε ὁμόφωνα ὅτι δὲν πρόκειται νὰ δεχτοῦμε νὰ ἐμβολιαστοῦμε μὲ τὸ ἐμβόλιο τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅποιο κι ἂν εἶναι τὸ κόστος, ὅποιες κι ἂν εἶναι οἱ κυρώσεις, ὅποιες κι ἂν εἶναι οἱ συνέπειες.
Σεβόμαστε τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ πολλὲς φορὲς ὡς ἄνθρωποι κι ἐμεῖς καταφεύγουμε στὴν βοήθεια τῶν φαρμάκων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ποικίλων παθήσεων καὶ ἀσθενειῶν. Ὅταν ὅμως, ἡ ἐπιστήμη ἀποδεδειγμένα βασίζεται ἢ σὲ παρανομίες (π.χ ἒλλειψη ἀδειοδότησης, βάσει καταγγελίας τοῦ Δρ. Δημητρίου Ἀντωνίου PhD, FRCS, Χειρουργοῦ), ἢ σέ ἀνήθικους ἢ ἀντιχριστιανικοὺς νόμους (βλ. ἀνωτέρω: κύτταρα ἐκτρωμάτων ὡς συστατικὸ), ἢ προσφέρεται (σύμφωνα μέ καταγγελίες πλήθους - ἐπιστημόνων) ὄχι γιὰ νὰ ἁπαλύνει τὸν ἀνθρώπινο πόνο, ἀλλὰ γιὰ νὰ χειραγωγήσει τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν καταστήσει μαριονέτα τῶν Νεοεποχίτικων σχεδίων, τότε ἔχουμε κάθε δικαίωμα νὰ ἀντισταθοῦμε καὶ νὰ προτάξουμε τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος. Χρησιμοποιώντας τὸ δικαίωμα αὐτό, ὡς Ἐσφιγμενίτες μοναχοί, δηλώνουμε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐμβολιαστοῦμε!
Μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, εὐχόμαστε ὁ Ἅγιος Θεός, νὰ βοηθήσει ἕκαστον στὸν πνευματικό του ἀγώνα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του.
Εὐχέτης πρὸς Κύριον
Ο Κ Α Θ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Σ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: