Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι Ισαπόστολοι

 Ὡς κοινὸν εἶχον γῆς Βασιλεῖς τὸ στέφος,
Ἔχουσι κοινὸν καὶ τὸ τοῦ πόλου στέφος.

Ξύνθανε μητέρι εἰκάδι πρώτῃ Κωνσταντῖνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: