Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς

 Θεῷ παρεσκεύασας ἁγνὸν ὡς δόμον,
Σαυτὴν ἄγουσα, Σεμνή, εἰς κατοικίαν.
Παρασκευὴν ἔκτανεν εἰκάδι χαλκὸς ἐν ἕκτῃ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: