Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΝΕΩΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΑΙ Γραφει η Ιωάννα Καραγκιούλογλου

 


Ἐδώ καί 200 χρόνια εἴμαστε εὐγενικοί, φιλήσυχοι, νομοταγείς. Πειθήνιοι ὑπήκοοι. Ἐκπαιδευόματε νά ἐπιλέγουμε μεταξύ τῶν χειρίστων, τό ἔλασσον κακό. Καί ὑφιστάμεθα ἦττες.
Τί κι ἄν μέσα σὲ 200 χρόνια σημειώσαμε νίκες ἐμβληματικές; Δείτε τόν χάρτη. Ποῦ ἤμασταν, ποῦ πήγαμε καί ποῦ εἴμαστε. Δείτε πόσοι ἤμασταν καί πόσοι μείναμε. Καί τώρα, ἀναλογιστείτε τό Μέλλον πού μᾶς περιμένει.
Αὐτό θέλουμε; Νά παραδοθοῦμε;
Ἡ πορεία πού ἀκολουθοῦμε εἶναι λάθος.
Ὄλα εἶναι λάθος.
Τί νόημα ἔχει ἡ συμμετοχή σέ ἔνα ἐγκάθετο καί σάπιο σύστημα ἐκλόγιμης μοναρχίας; Τί νόημα ἔχει ἡ ἐπικράτηση τοῦ ἐνός ἤ τοῦ ἄλλου κόμματος; Δέν βλέπουμε ὄτι κόμματα καί βακτηρίες ἐκπροσωπούν κοινά, ἄλλότρια συμφέροντα; Καί χωρίς προσχήματα;
Πόσες ἀκόμη Ἐθνικές Καταστροφές πρέπει νά καταπιοῦμε ἀνερυθρίαστα;
Ποῦ πέταξε ἡ Ψυχή μας;
Ποιός πιστεύει ὄτι ἐπιμένοντας νά ἐπιλέγουμε ἀπό τόν κατάλογο τῶν προεπιλεγμένων καί ἐπιμελῶς σερβιρισμένων ἠγετίσκων θά ἀπαλλαχθοῦμε ἀπό τούς φαύλους ὑποτακτικούς καί τά δεσμά τῆς ξενοκρατίας;
Ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι βάρβαροι. Τὸ ζήτημα εἶναι Ἐμεῖς νὰ καταλάβουμε πόσο βαραίνουν τὴν Ζωή, τὴν Τιμὴ καὶ τὴν Ἀνθρωπιὰ μας. Τὴν Ἐλευθερία. Τὸ Εἶναι μας.
Φίλτατε Ἀναγνώστη.
Ἡ κομματοκρατία εἶναι σάν τήν πυρκαγιά. Ὕπουλη καί τοξική. Λίαν καταστρεπτική. Μαυρίζει τήν Ψυχή. Θολώνει τόν Νοῦ μας. Σβήνει τόν Πολιτισμό. Σκοτώνει τήν Ἑλλάδα.
Τό ὄτι ἤμασταν ἀνεπαρκείς ἐπί δύο αἰώνες, δέν σημαίνει ὄτι πρέπει νά συνεχίσουμε νά ὑφιστάμεθα, νά καλλιεργοῦμε καί νά ἀναπαράγουμε τήν ἀνεπάρκειά μας.
Καὶ νὰ καταλάβουμε πώς δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ πάρουμε τὴν Ἑλλάδα πίσω, παρὰ μόνον ὅταν ἀνεβάσουμε τὴν στάθμη τοῦ Πολιτισμοῦ.
Καιρός νά πατάξουμε τό Έγκλημα πού συντελείται εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἄν θέλουμε νά ζήσει ἡ Ἑλλάδα, θά πολεμήσουμε ὀμοῦ.
Ἤ θά ριχτοῦμε στήν μεγαλύτερη Μάχη στήν Ἰστορία τοῦ Γένους ἐνωμένοι, ἤ θά μᾶς σβήσουν. Ὀριστικά καί τελειωτικά.
Τόν Τρόπο τόν γνωρίζουμε.
Καμμία Ἐπανάσταση δέν ἔγινε μέ τό γάντι.
Ἐπιστροφή στό Κοινόν.
Ἐπιστροφή στόν Τρόπο.
Ἐπιστροφή στό Εἷναι μας.
Θυσιαστικά.
Εὔψυχα. Ἐλεύθερα. Ἑλληνικά.
.
Μέ Ἀγάπη καί Σεβασμό,
Ἰωάννα Γ. Καραγκιούλογλου
9 Αὐγούστου 2021
Εἰκ.: Στὴν θέα τῶν ἀκτίνων τοῦ Ἡλίου, μὲ τὸν Σταυρὸ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς του, μὲ τὸ 1821 καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία στὴν περιφέρειά του, ὁ μυθικός Φοῖνιξ ἀναγεννᾶται.
Ὁ Κυβερνήτης εἶχε ἐπιλέξει τὸ ἔμβλημα τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ σύμβολο τῆς Ἀναστάσεως τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ κοινωνήσει τὴν Ἰδέα, τὴν ὁποία καὶ ἀποτύπωσε στὸ πρῶτο νόμισμα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, στὸν Ἀργυρό Φοίνικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: