Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

Εισόδια της Θεοτόκου

 Ἔνδον τρέφει σε Γαβριὴλ ναοῦ, Κόρη,
Ἥξει δὲ μικρὸν καὶ τὸ Χαῖρέ σοι λέξων.
Βῆ ἱερὸν Μαρίη τέμενος παρὰ εἰκάδι πρώτῃ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: