Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς

 
Ξίφει πατὴρ θύσας σε, Μάρτυς Βαρβάρα,
Ὑπῆρξεν ἄλλος Ἀβραὰμ διαβόλου.
Βαρβάρα ἀμφὶ τετάρτῃ χερσὶ τοκῆος ἐτμήθη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: