Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Το βιβλίο του Γεωργίου Π. Τσότσου «Ιστορική Γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας. Το οικιστικό δίκτυο. 14ος - 17ος αιώνας».

 

Βιβλιοπαρουσίαση: Γιώργος Τ. Αλεξίου.

Το παρουσιαζόμενο βιβλίο
του κ. Γεωργίου Τσότσου.

Ο κ. Γεώργιος Π. Τσότσος γεννήθηκε το έτος 1956 στην εύανδρη Γαλατινή Κοζάνης και μεγάλωσε στην όμορφη Ανθούσα Βοΐου. Είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με μεταπτυχιακό D.E.A Τμ. Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας, και Διδάκτωρ του Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σήμερα υπηρετεί ως Σχολικός Σύμβουλος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει συγγράψει τέσσερα αξιόλογα βιβλία και πολλά άρθρα επιστημονικού περιεχομένου, που έχουν δημοσιευτεί σε ανάλογα περιοδικά.

Το έτος 2011 ο κ. Γεώργιος Τσότσος εξέδωσε το θεματικό βιβλίο (Εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2011), που περιλαμβάνει κείμενο 616 σελίδων και 24 ενδιαφέροντες χάρτες. Στο οπισθόφυλλο τού βιβλίου παρουσιάζεται εν συντομία και ως εξής το περιεχόμενό του:

«Η Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις λιγότερο ερευνημένες περιοχές του ελληνικού χώρου από την άποψη της ιστορικής γεωγραφίας, ιδιαίτερα κατά τη χρονική περίοδο των πρώτων αιώνων της Τουρκοκρατίας. Το επιστημονικό κενό επιχειρεί να καλύψει η παρούσα μελέτη, εξετάζοντας το δίκτυο των οικισμών, σε σχέση με το φυσικό γεωγραφικό χώρο και το κοινωνικό πλαίσιο. Ερευνώνται διεξοδικά οι πενιχρές διαθέσιμες πηγές της περιόδου, όπως οθωμανικά και ελληνικά αρχεία, οδοιπορικά και χάρτες, ακόμα και η τοπική προφορική παράδοση, και μέσα από συστηματική επεξεργασία, με πίνακες και διαγράμματα, εντοπίζεται η θέση των οικισμών και εξετάζονται η ιεράρχηση, η εξέλιξη τους στον κοινωνικο-οικονομικό χώρο, καθώς και η διοικητική διαίρεση της περιοχής. Ερευνώνται ακόμη θέματα που αφορούν στην εξέλιξη των οικισμών και του ευρύτερου ελληνικού χώρου, όπως η συνένωση των μικροοικισμών σε μεγαλύτερους οικισμούς, οι μουσουλμανικοί εποικισμοί και εξισλαμισμοί, η καταφυγή στα ορεινά και ο εποικισμός του ορεινού χώρου, καθώς και η δημιουργία των οικισμών που ανέπτυξαν τη βιοτεχνία, το εμπόριο και τις αποδημίες προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα πορίσματα της μελέτης καταγράφονται σε σειρά πρωτότυπων γενικών και επιμέρους θεματικών χαρτών, που μετασχηματίζουν τις ιστορικές πηγές σε χωρικές οντότητες και βοηθούν τον αναγνώστη στην κατανόηση των φαινομένων του κοινωνικο-οικονομικού χώρου».

Αναγραφή του συγγραφέα Γεωργίου Τσότσου
σε προσφερθέν αντίτυπο του βιβλίου του.

     Για το ίδιο βιβλίο αναφέρουν συμπερασματικά και τα κάτωθι οι δύο ομότιμοι καθηγητές Πανεπιστημίου που το προλογίζουν:

«Το βιβλίο του Τσότσου είναι υπόδειγμα επιστημονικής έρευνας, ένα βιβλίο, το οποίο, λόγω της ευκρινούς και ρέουσας γραφής του, δεν απευθύνεται μόνο στους ειδικούς των πολλών πεδίων, στα οποία εισέρχεται, αλλά προσφέρεται και στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό, ένα βιβλίο το οποίο είναι ίσως μία μελέτη περίπτωσης αλλά και συγχρόνως, με τον θεωρητικό και μεθοδολογικό προβληματισμό του, προσφέρει στη δημιουργία μίας ελληνικής ιστορικής γεωγραφίας».

Ευάγγελος Π. Δημητριάδης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Αλέξανδρος - Φ. Λανόπουλος. Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.. Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.Έτερο αξιόλογο βιβλίο
του κ. Γεωργίου Τσότσου.

http://fos-kastoria.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: