Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2013 - 2014 στον Δήμο Ορεστίδος

 

Ο Δήμος Ορεστίδος ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές του ότι βρίσκεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2013-2014.
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει :

1) Την αλλαγή ποικιλίας αμπελώνων, συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός,
2) Την εκρίζωση και επαναφύτευση τωναμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης,
3) Την φύτευση αμπελώνων με άδεια από το εθνικό αποθεματικό,
4) Την βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας, δηλαδή έχουν νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή έχουν τακτοποιήσει τυχόν παράνομες φυτεύσεις πληρώνοντας το σχετικό παράβολο ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το εθνικό αποθεματικό, εφόσον έχουν υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας, δηλώσεις συγκομιδής και παραδίδουν μέρος ή ολόκληρη την παραγωγή τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας, για τις αμπελουργικές περιόδους 2011-2012 και 2012-2013.

Όσοι αμπελοκαλλιεργητές πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν την σχετική αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς (υπεύθυνες Γεωπόνοι Ζ. Δημητρακοπούλου και Π. Μοσχάκη), μέχρι και την 15 Μαΐου 2013 (15-05-2013).

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στις Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, Ζ. Δημητρακοπούλου (τηλ. 24673 50254) και Π. Μοσχάκη (τηλ. 24673 50245).

http://oladeka.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: