Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Δήμος Άργους Ορεστικού: Πρόσληψη καθαρίστριας

 


Αριθμ.Πρωτ.:17/20-02-15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας για το σχολικό έτος 2014-2015, με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της σχολικής μονάδας του Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 30/6/2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, στο Δήμο Άργους Ορεστικού, μέχρι την Δευτέρα 2/3/2015
Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3.ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο βεβαίωσης)
4.Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)
5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2014
6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2467351319
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Ζέζος Τιμολέων

kostarazi news http://kee-tzides.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: