Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Διατήρηση σπόρων: το τεστ βλαστικότητας .

 

Διατήρηση σπόρων: το τεστ βλαστικότητας . Μέρος 3ο

Με τον όρο βλαστικότητα σπόρων εννοούμε το ποσοστό των σπόρων που είναι ικανοί να βλαστήσουν υπό άριστες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτισμού. Αυτές ακριβώς οι προϋποθέσεις μας οδηγούν στο συλλογισμό, ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μία και μόνο μέθοδος δοκιμής της βλαστικής ικανότητας για όλα τα είδη των σπόρων.

Η ακριβής εκτίμηση της βλαστικότητας των σπόρων βασίζεται σε κανόνες που έχει θεσπίσει ο Διεθνής Οργανισμός Ελέγχου Σπόρων (ISTA), όπου ουσιαστικά ορίζονται οι ιδανικές τιμές που καθορίζουν το άριστο των συνθηκών βλάστησης των σπερμάτων.

Οι κρίσιμες παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται ανά καλλιέργεια είναι οι εξής:

 • Το είδος του υποστρώματος (απορροφητικό χαρτί, άμμος).
 • Η θέση των σπόρων στο υπόστρωμα (ανάμεσα ή πάνω σε απορροφητικό χαρτί, εντός ή πάνω σε άμμο).
 • Η θερμοκρασία που πρέπει να επικρατεί από την αρχή μέχρι το τέλος της δοκιμής.
 • Η ανάγκη φωτός ή όχι.
 • Ο αριθμός ημερών από την έναρξη της δοκιμής μέχρι την πρώτη καταμέτρηση των σπόρων που βλάστησαν (ταχύτητα φυτρώματος).
 • Ο απαιτούμενος αριθμός ημερών από την έναρξη της δοκιμής μέχρι την τελική καταμέτρηση. Ο αριθμός των σπόρων που βλάστησαν μέσα σε αυτό το διάστημα εκφράζει τη βλαστικότητα. Αν η σύγκριση της πρώτης και τελικής καταμέτρηση είναι κοντά τότε οι σπόροι χαρακτηρίζονται από υψηλή ζωτικότητα.
 • Τρόπος άρσης λήθαργου. Ορισμένοι σπόροι είναι πιθανόν να μην καταφέρουν να βλαστήσουν αν δεν αρθεί ο λήθαργός τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καλή βλαστική ικανότητα, αλλά ότι το τεστ μας έχει αποτύχει. Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η πρόψυξη, η προξήρανση κ.ά.

Η διαδικασία ελέγχου της βλαστικής ικανότητας των σπόρων

 1. Τοποθέτηση στο υπόστρωμα βλάστησης που έχει διαβραχεί επαρκώς. Το υπόστρωμα είθισται να τοποθετείται σε τριβλεία ή δοχεία.
 2. Εισαγωγή σε θάλαμο ψύξης, όπου ρυθμίζεται η θερμοκρασία και ο φωτισμός.
 3. Τακτική διαβροχή υποστρώματος-σπόρων.
 4. Πρώτη καταμέτρηση (3-7 ημέρες).
 5. Τελική καταμέτρηση (1-4 εβδομάδες).

Επιμέλεια άρθρου Δρ Ανδρέας Παπασταύρου, γεωπόνος και εκπαιδευτής του e-school by agronomist.gr.

http://www.agronomist.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: