Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Αμαλία Κούσκουρα: Εργαλείο ανάπτυξης ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας (ρεπορτάζ)


Για τον στρατηγικό σχεδιασμό που αποτελεί το πρώτο στάδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στον οποίο αποτυπώνονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, το όραμα και οι στρατηγικές προτεραιότητες, με κοινό στόχο όλων την μεγιστοποίηση της ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αναφέρθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κα Αμαλία Κούσκουρα κατά την εισήγησή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο στα τέλη του Ιανουαρίου, ένας στρατηγικός σχεδιασμός ο οποίος όπως τόνισε ‘’ αποτελεί εργαλείο προώθησης της εσωτερικής και περιφερειακής ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας. Αποτελεί το πενταετές σχέδιο δράσης που αντανακλά το όραμα της περιφερειακής αρχής και των προτεραιοτήτων του αναπτυξιακού της σχεδιασμού. Συνιστά βασικό αναπτυξιακό εργαλείο ενσωματώνοντας τις κατευθύνσεις και πολιτικές προτεραιότητες της ηγεσίας της περιφέρειας με τη δομή του να ακολουθεί τη δομή των θεματικών στόχων του νέου ΕΣΠΑ και της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 ”.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πριν περίπου δύο εβδομάδες έθεσε σε δημόσια διαβούλευση και συγκεκριμένα από τις 8 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το κείμενο του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού που αφορά την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού της Προγράμματος 2015-2019. Εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή της αμεσότερης επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων και με την πεποίθηση πως «Μαζί παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις για τον τόπο μας», η Περιφέρεια κάλεσε όλους τους πολίτες, τις ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν ενεργά και παραγωγικά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τους στόχους, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική της Δυτικής Μακεδονίας για τα επόμενα χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: