Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016

Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία και οι λεπτομέρειες συμμετοχής


Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία και οι λεπτομέρειες συμμετοχής

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης στην πόλη του Άργους Ορεστικού το διάστημα
από 21/09/2016 έως και 27/09/2016 και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής στο γραφείο αδειοδοτήσεων του Δήμου.
Ο χώρος διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα (με νέα αρίθμηση) που έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου argosorestiko.gr
Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν τα φυσικά  ή και νομικά πρόσωπα ως εξής:
α) Επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) Κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές,
γ) Κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (παραγωγοί & επαγγελματίες),
δ) Κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου & στάσιμου),
ε) Λοιποί έμποροι,
στ) Κάτοχοι άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ζ) Άτομα που τα τελευταία 5 χρόνια ασκούν συναφή δραστηριότητα ή κατά τα τελευταία 5 χρόνια ασκούσαν τη δραστηριότητα αυτή στην Εμποροπανήγυρη.
Ο ακριβής αριθμός των θέσεων που έχει δικαίωμα να ζητήσει ο κάθε εκθέτης,  σύμφωνα με την  κανονιστική απόφαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) (Δυνατότητα υπέρβασης των τεσσάρων (4) θέσεων θα υπάρχει μόνο στο σημείο της εισόδου του σκεπαστού από την πλατεία, όπου θα εκμισθώνονται και οι έξι θέσεις μαζί).
Ο καθορισμός των χώρων, των ειδών πώλησης και οι αντίστοιχες τιμές συμμετοχής όπου ενσωματώνονται  και τα ποσά που αναλογούν σε κάθε χρήστη κατ’ επιμερισμό των δαπανών για την ηλεκτροδότηση, φύλαξη, καθαριότητα και στεγάστρου, έχουν ως εξής:
ΖΩΝΗ
ΕΚΘΕΤΕΣ ΛΟΙΠΟΙ
ΕΚΘΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
ΕΚΘΕΤΕΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ (Α)
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
780,00
350,00
545,00
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
730,00
330,00
510,00
ΣΚΕΠΑΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
495,00
220,00
345,00
ΝΗΣΙΔΑ Α' (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
495,00
220,00
345,00
ΝΗΣΙΔΑ Β' (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
445,00
200,00
315,00
ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ (Β)
   
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
780,00
350,00
545,00
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
730,00
330,00
510,00
ΖΩΝΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ (Ν)
   
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
730,00
330,00
510,00
ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ (Γ)
   
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
780,00
350,00
545,00
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
730,00
330,00
510,00
ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
495,00
220,00
345,00
ΚΙΤΡΙΝΗ ΖΩΝΗ (Δ)
   
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
350,00
160,00
250,00
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΖΩΝΗ (Ε)
   
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
305,00
135,00
215,00
ΜΩΒ ΖΩΝΗ (Ζ)
   
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (ΤΡΙΜΕΤΡΟ)
240,00
105,00
165,00
ΓΚΡΙ ΖΩΝΗ (Η)
   
ΧΩΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
145,00
65,00
100,00
ΖΩΝΗ ΨΗΣΤΑΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ
   
Α' ΥΠΟΖΩΝΗ
19,00
11,00
 
Β' ΥΠΟΖΩΝΗ
18,00
10,00
 
Γ' ΥΠΟΖΩΝΗ
17,00
9,00
 
Για τυχόν προεκτάσεις η χρέωση ανά τ.μ. ανά ζώνη
   
Α' ΥΠΟΖΩΝΗ
6,00
6,00
 
Β' ΥΠΟΖΩΝΗ
5,00
5,00
 
Γ' ΥΠΟΖΩΝΗ
4,00
4,00
 
ΚΑΦΕΝΕΙΑ
   
Α' ΖΩΝΗ
20,00
12,00
 
Β' ΖΩΝΗ
19,00
11,00
 
Για τυχόν προεκτάσεις η χρέωση ανά τ.μ. ανά ζώνη
   
Α' ΖΩΝΗ
7,00
7,00
 
Β' ΖΩΝΗ
6,00
6,00
 
ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Κ.Λ.Π
   
ΚΙΤΡΙΝΗ ΖΩΝΗ
495,00
235,00
345,00
Για τυχόν προεκτάσεις η χρέωση ανά τ.μ. ανά ζώνη
7,00
7,00
7,00
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   
ΕΙΔΗ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
530,00
240,00
370,00
ΒΙΒΛΙΑ
70,00
30,00
50,00
Επιπλέον:
Το κόστος κατασκευής των προεκτάσεων που δύναται να κατασκευαστούν θα ανέρχεται στο ποσό των 100€ ανά προέκταση. Πιθανές προεκτάσεις πέραν των κατασκευασμένων από το Δήμο είναι ευθύνη του εκθέτη.
Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού (που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσεως του χώρου στο οποίο και έχουν ενσωματωθεί τα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, αμέσως μετά το τέλος κάθε κλήρωσης και την ανάδειξη του δικαιούχου της θέσης, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής. Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του ποσού από τον κληρωθέντα, ενεργείται νέα κλήρωση, ο δε αρνηθείς την καταβολή του τέλους αποκλείεται από κάθε συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις και εκπίπτει υπέρ του Δήμου το ποσό  που καταβλήθηκε.
Όσον αφορά τους δημότες – εμπόρους του Άργους Ορεστικού δύνανται να καταβάλουν τα τέλη του χώρου, έως και την 12ηώρα της  τρίτης(3η)  ημέρας λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης.
Το 50% του προκαθορισμένου τέλους για τις ψησταριές, τα καφενεία, τα καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, τις πιτσαρίες κ.λ.π. θα προκαταβληθεί με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το υπόλοιπο 50% έως και την τρίτη (3η) ημέρα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Τα τέλη που αφορούν συμπληρωματικά μέτρα κατάληψης για τις παραπάνω κατηγορίες (αν υπάρχουν), θα καταβληθούν αφού γίνει καταμέτρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και όχι μετά την πέμπτη (5η) ημέρα λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την Τρίτη   9-8-2016 μέχρι και την Παρασκευή 19-8-2016, είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων Εμπορικών και Γενικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, στο  ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Άργους Ορεστικού, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 μέχρι και 14:30, είτε θα αποστέλλονται  ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση:

Δήμος Άργους Ορεστικού
Διοικητηρίου 35 – Τ.Κ.52200
Άργος Ορεστικό
Για να έχει κάποιος δικαίωμα να λάβει μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον το 50% του συνολικού ποσού που θα αντιστοιχεί στα μέρη που αιτείται, στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Άργους Ορεστικού
στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό GR 5201712350006235030020447
και να συνυποβάλει με την αίτηση τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άδεια παραμονής αν πρόκειται για αλλοδαπό.
  1. 2. Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής δραστηριότητας. Αν ο εκθέτης κάνει έναρξη μόνο για το χρονικό διάστημα της Εμποροπανήγυρης, θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα επιφυλάσσεται να προσκομίσει την έναρξη και τη δήλωση έναρξης λειτουργίας ταμειακής μηχανής όταν θα πραγματοποιηθεί.
  2. 3. Φωτοτυπία της πρώτης και της τελευταίας σελίδας του βιβλιαρίου ταμειακής μηχανής, θεωρημένου από τη Δ.Ο.Υ. ή γνωστοποιημένου σε αυτή.
  1. Δημοτική Ενημερότητα (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
  2. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγομωτή του πυροσβεστήρα που θα χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του.
  3. Διπλότυπο είσπραξης (τουλάχιστον 50% του ποσού που αντιστοιχεί στα μέρη που αιτείται).
  4. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το γραφείο εσόδων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
  5. Βεβαίωση καταλληλόλητας του προσωρινού χώρου από τη Δ/νση Υγείας Π.Ε. Καστοριάς, η οποία θα εκδίδεται μετά την υποβολή σχετική υπεύθυνης δήλωσης  του εκθέτη (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών χωρίς παρασκευαστήριο)
Επιπλέον δικαιολογητικά
Για την απόκτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει : α) κάτοψη υπαίθριου χώρου εις τριπλούν υπογεγραμμένη από μηχανικό, με ενσωματωμένο διάγραμμα ροής δραστηριότητας καταστήματος, β) τεχνική έκθεση της επιχείρησης εις τριπλούν, γ) Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το γραφείο εσόδων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
Για να έχει κάποιος εκθέτης έκπτωση 15% μόνο στο τέλος κατάληψης και όχι στην κατασκευή θα πρέπει να συνυποβάλλει :
  1. Βεβαίωση από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας και Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης αν πρόκειται για πολύτεκνους
  2. Απόφαση ΚΕΠΑ σε ισχύ αν πρόκειται για άτομα με αναπηρία με ποσοστό πάνω από 67%.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μετά από σχετική ανακοίνωση όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού (που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσεως του χώρου, καθώς και στα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης) αμέσως μετά το τέλος κάθε κλήρωσης για την ανάδειξη του δικαιούχου της θέσης, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής.
Σχέδια αιτήσεων και χάρτης του χώρου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού www.argosorestiko.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σαμαράς Δαμιανός - 2467351303
Κοσμίδου Αναστασία – 2467351320
Πρωτόγερου Δέσποινα – 2467351313
Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Άδειας Συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης για την χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας του προσωρινού χώρου πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: