Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΦωτογραφία του χρήστη iPaideia.Την ημέρα αυτή τιμουμε τη γενέθλια ήμερα Εκείνης,
από την οποία έλαμψε ο Ήλιος της Δικαιοσύνης,
ο Κύριος και Θεός μας ο Ιησούς Χριστός,
Ό Όποιος από αυτή έλαβε την ανθρώπινη σάρκα.
Στο απολυτίκιο της με­γάλης αυτής γιορτής ακούμε τα θαυμάσια λόγια:
«Ή Γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οι­κουμένη...». Για όλη την οικουμένη,
όχι μόνο για το ανθρώπινο γένος,
άλλα και για τον κόσμο τον αό­ρατο,
για τον κόσμο των αγγέλων έλαμψε σήμερα ή μεγάλη χαρά.
Πάνω, λοιπόν, από όλους τους μεγά­λους ανθρώπους,
πάνω ακόμα και από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο,
πάνω από τους Αρχαγγέλους και τους Αγγέλους τοποθέτησε Κύριος ο Θεός την Υπεραγία "Άχραντο Παρθένο Μαρία.
Και βεβαίως δικαίως της έδωσε αυτή την θέση, επειδή σε αυτήν εσκήνωσε το "Άγιο Πνεύμα,
για να γίνει αυτή γήινη Μητέρα του Προαιώνιου Υιού του Θεού,
Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού..
Το Πανάγιο Πνεύμα του Θεού έκανε την καρδιά της Μαρίας σε ασύγκριτο βαθμό πιο καθαρή από την καρδιά όλων των ανθρώπων.
Ή ημέρα της λαμπροφόρου γεννήσεως της «χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη»,
σε όλο τον κόσμο των ασωμάτων δυνάμεων.
Να φυλάμε και εμείς, αδελφοί μου και αδελφές,
στις καρδιές μας τη χαρά της λαμπροφόρας και μα­κάριας ημέρας της γεννήσεως της.
"Ας προσπαθή­σουμε με όλες τις δυνάμεις μας να κρατάμε πάντοτε την καρδιά μας καθαρή,
για να είμαστε άξιοι της αγάπης της Παναγίας,
ή όποια πάντα πρεσβεύει για μας ενώπιον του Υιού της του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
στον Όποιο, μαζί με τον "Άναρχο Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα, ανήκει δόξα,
τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια: