-Άννα φέρε πέτρες.
Φέρε ξύλα, φέρε λάσπη.
Θα κτίσω ένα σπιτάκι...
Τα δυο αδερφάκια ίδρωσαν.
Ίδρωσαν στη δουλειά κι έκτισαν το σπιτάκι..."
Ας ξεφυλλίσουμε το παλιό αλφαβητάρι κι ας ξυπνήσουμε σβησμένες αναμνήσεις!