Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

apolnarama: Θα κανετε τσιπουρο? ΔΕΙΤΕ τι χαρτουρα χρειαζόσαστεΜε την επίσημη έναρξη της αποστακτικής περιόδου , οι αμπελοκαλλιεργητές που επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάση του άρθρου 7, παρ. 3/ε του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-12-2001), ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα στέμφυλα τους, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν. Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές πρέπει  να προσκομίσουν και τα απαραίτητα παρακάτω έγγραφα:
1)Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού, όπως:
α) Άδεια Αμπελουργικού Μητρώου ή
β) Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ή δήλωση ΟΣΔΕ ) στην οποία εμφανίζεται το αμπέλι
γ) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την κατοχή του αμπελιού.
2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
Να σημειωθεί ότι για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση χωρίς φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου θα γίνεται μόνο με εξουσιοδότηση  υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής.


Δεν υπάρχουν σχόλια: