Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018

Επιστολή του Παύλου Μελα που αναφέρεται στο ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ.


''...Μολονότι είναι μυστική η διαμονή μας εις το χωριό, έρχονται όλοι ενθουσιασμένοι και μας βλέπουν, έχουν πάθος φοβερό κατά των Βουλγάρων, αν και μόνον απειλάς προς φορολογίαν υπέστησαν.
Εσκέφθην ότι, ως τρίτος σταθμός των όπλων είναι καταλληλότατον το Κωσταράζι και λόγο της θέσεώς του και λόγο της πιστότητος και αφοσιώσεως των ελαχίστων ανδρών του χωριού (οι πλείστοι τα 9/10 πηγαίνουν ως κτίσται εις τα ξένα, εις την Πόλιν και Εσκή Σεχήρ ως επί των πλείστων.)
Ώστε θα έχωμεν Βελεμίστι, Παλαιόκαστρον (Σιατιστα), Κονιστόν και Κωσταράζι.''
___Επιστολή του Παύλου Μελά προς την γυναίκα του Ναταλία Δραγούμη, (9 Σεπτεμβρίου 1904).
Φωτογραφία του Ζήσης Γάβρος.
Το δημοσίευσε ο Ζήσης Γαυρος στον λογαριασμό του στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: