Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018

Κωσταράζι:Το έθιμο του ''Σταυρού'' (Φωτογραφίες: Κρανιάς,Αλμανιάς)

Κάθε χρόνο αυτή την μέρα αναβιώνει το έθιμο του ''Σταυρού'' στο Κωσταράζι.Κατά την παράδοση το παλιό Κωσταράζι υπήρξε αποτέλεσμα συνένωσης τριών συνοικισμών.
Το μοναδικό στοιχείο από το οποίο συμπεραίνεται ότι το χωριό είναι αποτέλεσμα συνένωσης είναι το έθιμο του ''Σταυρού'' το οποίο αναβιώνουν οι κάτοικοι κάθε χρόνο στις 07/01 του Αϊ Γιάννη του Προδρόμου. Οι νέοι νούνοι που κέρδισαν φέτος το Σταυρό είναι:
Της Εκκλησίας: Ο κ. Χριστόπουλος Χρήστος, της Κρανιάς: Η κ.Ζάττα Τασούλα και  της Αλμανιάς ο κ. Παχής Δημήτριος.

                                              Φωτογραφίες από το Σταυρό της Αλμανιάς
Δεν υπάρχουν σχόλια: