Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου
Ἤγγειλεν Υἱὸν Ἄγγελος τῇ Παρθένῳ,
Πατρὸς μεγίστης Βουλῆς μέγαν.
Γήθεο τῇ Μαρίῃ ἔφατ' Ἄγγελος εἰκάδι πέμπτῃ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: