Σάββατο 24 Απριλίου 2021

Ανάσταση του Λαζάρου
Με βάση το Πάσχα. Εορτάζει 8 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα.


Θρηνεῖς Ἰησοῦ, τοῦτο θνητῆς οὐσίας.
Ζωοῖς φίλον σου, τοῦτο θείας Ἰσχύος.


Λειτουργικά κείμενα

Δεν υπάρχουν σχόλια: