Κυριακή 25 Απριλίου 2021

Κυριακή των Βαΐων

Πώλῳ καθίσας, ὁ λόγῳ τείνας πόλον,
Βροτοὺς ἐκζητεῖ λῦσαι τῆς ἀλογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: