Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας

 Ὁ πάντα λαμπρὸς Ἀρτέμιος ἐν βίῳ,
Τμηθεὶς ἀπῆλθεν εἰς ὑπέρτατον κλέος.
Εἰκάδι Ἀρτέμιος πυκινόφρων αὐχένα τμήθη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: