Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Καστοριά: Αναβολή εξετάσεων για το πτυχίο ραδιοερασιτέχνη
Από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Φ.Ε.Κ 4899/Β/06-11-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», αναβάλλονται οι προγραμματισμένες εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού επιπέδου  Β’ Περιόδου 2020 που θα διεξάγονταν στις 20 Νοεμβρίου 2020 και 2 Δεκεμβρίου 2020, μέχρι νεότερης απόφασης διενέργειάς τους.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Λάππας Κωνσταντίνος    τηλ. 2467350263
                                       Παπαδόπουλος Θωμάς   τηλ. 2467350315

https://fouit.gr/Δεν υπάρχουν σχόλια: