Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Παραδοσιακό Κωσταραζινο τραγούδι ''Σίμπα ψύλλε μ του φούρνου ''

 Πέντι πουντικοί
μωρ γειάς αιγάπη μ γειάς
κι δικουχτώ νυφάδις σίμπα ψύλλε μ του φούρνου...
Γάμουν έκαναν
μωρ γειας αιγάπη μ γειάς
μ ένα σπυρί σιτάρι σίμπα ψύλλε μ του φούρνου...
κι του σάκιαζαν
μωρ γειάς αιγάπη μ γειάς
στης ψείρας του τουμάρι σίμπα ψύλλε μ του φούρνου..
κι του φόρτουναν
μωρ γειάς αιγάπη μ γειάς
στου ψύλλου τα καπούλια σίμπα ψύλλε μ του φούρνου...
κι του ήλιαζαν
μωρ γειάς αιγάπη μ γειάς
στης βατσινιάς του φύλλου σίμπα ψύλλε μ του φούρνου...
κι του άληθαν
μωρ γειάς αιγάπη μ γειάς
στου μέρμυγκα την τρύπα σίμπα ψύλλε μ του φούρνου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: