Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

Άγιο Πνεύμα
Πάσα πνοή, δόξαζε Πνεῦμα Κυρίου,
Δὲ οὗ πονηρῶν πνευμάτων φροῦδα θράση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: