Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Άγιοι Πέτρος και Παύλος Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι

 
Σταύρωσις εἷλε κήρυκα Χριστοῦ Πέτρον,
Τομὴ δὲ Παῦλον, τὸν τεμόντα τὴν πλάνην.
Τλῆ ἐνάτῃ Σταυρὸν Πέτρος εἰκάδ' ἄορ δέ γε Παῦλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: