Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

 Τιμῶ θεόπτας δώδεκα Χριστοῦ φίλους,
Ἥρωας ἄνδρας καὶ θεοὺς τολμῶ λέγειν.
Δώδεκα εὐκλεέας τριακοστῇ ἀγείρει μύστας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: