Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

apolnarama : Εκδοση άδειας για απόσταξη (ΚΑΖΑΝΙΑ)Ενόψει της νέας αποστακτικής περιόδου των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία για το φορολογικό έτος 2016-2017 ορίστηκε από 02-11-2015 έως 02-01-2017 σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τους μικρούς αποσταγματοποιούς για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος (τσίπουρο/τσικουδιά) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του ν.2969/01 θα υποβάλλεται πλέον υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
Υπεύθυνη υπηρεσία για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων αμπελοκαλλιεργητών είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Ο Δήμος θα εκδώσει βεβαιώσεις μόνο στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η έκδοση τους από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής δηλαδή στις περιπτώσεις των μικρών παραγωγών που καλλιεργούν κάτω από ένα στρέμμα και απαλλάσσονται από την υποχρέωση δηλώσεων συγκομιδής.
Ο συντελεστής απόδοσης για τον υπολογισμό στέμφυλων από τα αμπελοκτήματα για το δίμηνο απόσταξης από 02-11-2016 έως 02-01-2017 καθορίζεται σε 35% επί της παραγόμενης ποσότητας σταφυλιών για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης:
Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του αγροτεμαχίου στο οποίο είναι εγκατεστημένο το αμπέλι με έκταση μέχρι ενός στρέμματος, η παραγωγή του, η ποσότητα των στέμφυλων που προκύπτουν από την συγκεκριμένη παραγωγή και ο ΑΦΜ του αμπελοκαλλιεργητή. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του αποστακτηρίου  στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η απόσταξη.
Ο χρόνος μιας μεμονωμένης απόσταξης (καζανιάς) που προσδιορίζεται από το Τελωνείο προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος απόσταξης που δικαιούται ο κάθε παραγωγός σε συνάρτηση με την ποσότητα πρώτων υλών που δηλώνει ότι θα αποστάξει, καθορίζεται σε 3½ ώρες (ΦΕΚ 787/477/99)

Δεν υπάρχουν σχόλια: