Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Άργος Ορεστικό : Δύο ( 2 ) θέσεις εργασίας στον Δήμο με σύμβαση ορισμένου χρόνουΟ Δήμαρχος Άργους Ορεστικού κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Άργους Ορεστικού θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δύο (2) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην στην ιστοσελίδα του Δήμου www.argosorestiko.gr καθώς και να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος Πήττα Όλγα, τηλέφωνο 2467351322).
Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού
Κεπαπτσόγλου Δ. Παναγιώτης


Σας ενημερώνουμε ότι προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την συμμέτοχη στην ΣΟΧ 1/2016  αρχίζει την Παρασκευή 01/07/2016 και λήγει την Δευτέρα 11/07/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: