Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

 
Τὰς ἐν λάρυγγι Σῶτερ ὑψώσεις φέρει,
Ὑψούμενον βλέπουσα τὸν Σταυρὸν κτίσις.
Ὑψώθη δεκάτῃ, Σταυροῦ ξύλον, ἠδὲ τετάρτῃ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: