Sample text


''πέτρα που γκιλνάει μούσκουρου δεν πιάν ........''

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ: Διαγωνισμός για «Μίσθωση λυόμενων κατασκευών εμποροπανήγυρης »

 

argos

Δημόσιο πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με  κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Μίσθωση λυόμενων κατασκευών εμποροπανήγυρης », στις 20 Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00 και ώρα λήξης 11:00, στο Δημοτικό κατάστημα Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται  στο ποσό των εξήντα δύο  χιλιάδων ευρώ (62.000,00) με ΦΠΑ, και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 του Δήμου στον Κ.Α. 30.6235.02.

Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα του Δήμου.

Αφορά τη «Μίσθωση λυόμενων κατασκευών εμποροπανήγυρης » του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 20/08/2014, ημέρα  Τετάρτη με  ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00 και ώρα λήξης 11:00, στο Δημοτικό κατάστημα Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 20/08/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ΄ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής πρoϋπολογισθείσας αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή, δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2.520,00€). Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Η εγγύηση θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς.

Γλώσσα Ελληνική.

Παραλαβή τευχών δημοπράτησης μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου στο Πρωτόκολλο του Δήμου, έναντι  καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ποσού 10,00€, από την Διοικητηρίου 35  γραφείο προμηθειών. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης επίσης θα  διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http:// (www.argosorestiko.gr σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο PDF).

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο fax 2467351331ή 2467021756   ή στο e-mail   a.kasapi@argosorestiko.gr το σχετικό συνοδευτικό ηλεκτρονικό έντυπο υπογεγραμμένο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων)  έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως 14:00 από τον Δήμου Άργους Ορεστικού, Ταχ. Δ/νση Διοικητηρίου 35, Άργος Ορεστικό-Καστοριάς. Αρμόδιοι υπάλληλοι κα Κασάπη Άννα, Κώτσιου Μαρία  τηλ. επικοινωνίας  2467351314,2467351324.

Οι δαπάνες δημοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπράτησης, θα καταβληθούν από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Ο Δήμαρχος

  Παναγιώτης Δ. Κεπαπτσόγλου

argosorestiko.gr

http://fouit.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: