Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

Πότε αρχίζει η νέα αποστακτική περίοδος – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αποτέλεσμα εικόνας για καζανια apolnarama


Σύμφωνα με το α.π. 5735/09-10-2019 έγγραφο Τελωνείου Καστοριάς ενόψει της νέας αποστακτικής περιόδου των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), η οποία για την περιφέρεια αρμοδιότητας του Τελωνείου Καστοριάς ήτοι για τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Κοζάνης (Δήμος Βοΐου) και για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών για το φορολογικό έτος 2019-2020 ορίστηκε από 01-11-2019 έως 01-01-2020, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος (τσίπουρο/τσικουδιά) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του ν.2969/01 υποβάλλεται  υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
Υπεύθυνη υπηρεσία για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων αμπελοκαλλιεργητών είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Ο Δήμος θα εκδώσει βεβαιώσεις μόνο κατ΄εξαίρεση στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η έκδοση τους από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής δηλαδή στις περιπτώσεις των μικρών παραγωγών που καλλιεργούν κάτω από ένα στρέμμα και απαλλάσσονται από την υποχρέωση δηλώσεων συγκομιδής.
Ο συντελεστής απόδοσης για τον υπολογισμό στέμφυλων από τα αμπελοκτήματα για το δίμηνο απόσταξης από 01-11-2018 έως 01-01-2019, για τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Κοζάνης (Δήμος Βοΐου) και για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών καθορίζεται σε 35% επί της παραγόμενης ποσότητας σταφυλιών.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης:
Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του αγροτεμαχίου στο οποίο είναι εγκατεστημένο το αμπέλι με έκταση μέχρι ενός στρέμματος, η παραγωγή του, η ποσότητα των στέμφυλων που προκύπτουν από την συγκεκριμένη παραγωγή και ο ΑΦΜ του αμπελοκαλλιεργητή. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του αποστακτηρίου  στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η απόσταξη.
Ο χρόνος μιας μεμονωμένης απόσταξης (καζανιάς) που προσδιορίζεται από το Τελωνείο προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος απόσταξης που δικαιούται ο κάθε παραγωγός σε συνάρτηση με την ποσότητα πρώτων υλών που δηλώνει ότι θα αποστάξει, καθορίζεται σε 3½ ώρες (ΦΕΚ 787/477/99)
Η αποσφράγιση των αμβύκων θα διενεργηθεί ένα 12ωρο πριν την έναρξη της 1ης άδειας απόσταξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: