Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Αναγνώριση και συλλογή άγριων φαγώσιμων χόρτων τον Οκτώβριο

Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας

Βλίτο (φύλλα)-Αmaranthus sp.
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Κάπαρη (φύλλα)-Capparis spinosa
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Καλέντουλα άγρια-Calendula officinalis
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Λάπαθο-Rumex sp.
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Σπόροι μάραθου-Foeniculum vulgare
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Μολόχα-Malva sp.
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Πεντάνευρο το λογχοειδές-Plantago lancelota
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Ραδίκια
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Ραδίκια άγρια
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Σέσκουλα-Beta vulgaris
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Σέσκουλο-Beta vulgaris
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Σινάπι-Sinapis alba
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Σκόλυμος-Scolymus hispanicus L.
Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Στρύφνος (αγριοντοματιά)-Solanum nigrum

Οκτώβριος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Καρποί τριανταφυλλιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: