Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Επιφυλλακτική η Επιτροπή περιβάλλοντος για τα 7 φωτοβολταϊκά πάρκα στο Κωσταράζι

 
Συνεδρίασε την Τρίτη 25/8/2020 η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που συζητήθηκε εκτενώς στην Επιτροπή ήταν η κατασκευή 7 Φ/Β πάρκων δυναμικότητας 14,992MWp έκαστο καλύπτοντας έκταση περίπου 3.600στρ. στο Τ.Κ. Κωσταραζίου του Δήμου Άργους Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς.
Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε, ύστερα από εισήγηση της Προέδρου, της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος κας Καλλιόπης Κυριακίδου, να παραπεμφθούν τα θέματα των 7 Φ/Β πάρκων στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς λήψη απόφασης λόγω της σπουδαιότητάς τους για την Περιφέρεια.

Στην εισήγησή της η κα Κυριακίδου δήλωσε:

«Τα συγκεκριμένα θέματα πραγματεύονται 7 Φ/Β πάρκα για τα οποία καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για τις ΜΠΕ για λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών, δυναμικότητας 14,992MWp το καθένα, τα οποία προβλέπεται να αναπτυχθούν συγκεντρωμένα σε μια έκταση περίπου 3.600στρ. στην περιοχή του Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού Π.Ε. Καστοριάς.


Η συγκεκριμένη επένδυση, εάν την θεωρήσουμε στο σύνολό της, είναι της τάξης των 104,994 MWp. και καλύπτει την προαναφερθείσα τεράστια έκταση.

Δεδομένου ότι:
Το συνολικό μέγεθος των Φ/Β πάρκων είναι μεγάλης κλίμακας.
Η έκταση κατάληψης επίσης ιδιαίτερα σημαντική, για την οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι αποτελεί εδώ και χρόνια βοσκότοπο με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε μια περιοχή με ένταση στην κτηνοτροφία.
Για τη συγκεκριμένη έκταση διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Άργος Ορεστικού και ταυτόχρονα εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τους νομικούς και περιβαλλοντικούς όρους της επικείμενης αδειοδότησης.
Η Περιφέρεια στο στρατηγικό σχεδιασμό της έχει θέσει ψηλά στην αναπτυξιακή της ατζέντα την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, του αγροδιατροφικού και κτηνοτροφικού τομέα, με ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών.
Παρατηρείται, με αυξανόμενο ενδιαφέρον, μία άναρχη και ερήμην των τοπικών κοινωνιών αξίωση εξωπεριφερειακών, κυρίως, ενεργειακών επενδύσεων σε ΑΠΕ μεγάλων δυναμικοτήτων. Οι επενδύσεις αυτές έχουν ουσιαστικά μηδενική συνεισφορά στην τοπική οικονομία (ως προς τις μόνιμες θέσεις εργασίας και του επακόλουθου μόνιμου εισοδήματος). Ταυτόχρονα καταλαμβάνουν σημαντικές δημόσιες εκτάσεις της Περιφέρειάς μας, οι οποίες εν δυνάμει θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής. Αυτές οι εκτάσεις που απαρτίζονται από τα πιο ηλιόλουστα εδάφη και τα πιο παραγωγικά βοσκοτόπια είναι ιδιαίτερης σημασίας. Ειδικά αυτήν την περίοδο που γίνεται συλλογική προσπάθεια για την ομαλή και δίκαιη μετάβαση της οικονομίας.
Δεν είμαστε κατά των νέων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας, αλλά αντίθετοι όταν αυτές λαμβάνουν χώρα προσβάλλοντας το Περιβάλλον, θίγοντας τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής και γενικά γίνονται ερήμην της Τοπικής Κοινωνίας και αποκλείοντάς την χωρίς ουσιαστικά αντισταθμιστικά οφέλη για την Περιφέρεια και τους Πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρώ ότι είναι υπόθεση μείζονος σημασίας και προτείνω τα πρώτα 7 θέματα να παραπεμφθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης».

Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με την ομόφωνη απόφαση παραπομπής των θεμάτων, εξέφρασαν την αρνητική θέση για τους λόγους που κάθε παράταξη προέβαλε και οι οποίοι θα αναλυθούν στο επικείμενο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας 31/8/2020.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και τοποθετήθηκε για τα ανωτέρω 1-7 θέματα ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου. Τάχθηκε εναντίον της παραπάνω επένδυσης, δεδομένης της καταπάτησης των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας, σε οικονομικό, υδρογεωλογικό και ιστορικό-πολιτιστικό επίπεδο.

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά σειρά είναι:Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ 1» συνολικής ισχύος 14,992 MWp στη θέση «ΠΑΛΙΟΜΑΝΔΡΑ – ΚΛΑΔΙ» της Τ.Κ. Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού, με φορέα του έργου την ABO Wind AG.
Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ 2» συνολικής ισχύος 14,992 MWp στη θέση «ΠΑΛΙΟΜΑΝΔΡΑ – ΚΛΑΔΙ» της Τ.Κ. Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού, με φορέα του έργου την ABO Wind AG.
Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ 3»ύ συνολικής ισχύος 14,992 MWp στη θέση «ΠΑΛΙΟΜΑΝΔΡΑ – ΚΛΑΔΙ» της Τ.Κ. Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού, με φορέα του έργου την ABO Wind AG.
Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ 4» συνολικής ισχύος 14,992 MWp στη θέση «ΠΑΛΙΟΜΑΝΔΡΑ – ΚΛΑΔΙ» της Τ.Κ. Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού, με φορέα του έργου την ABO Wind AG.
Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ 5» συνολικής ισχύος 14,992 MWp στη θέση «ΠΑΛΙΟΜΑΝΔΡΑ – ΚΛΑΔΙ» της Τ.Κ. Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού, με φορέα του έργου την ABO Wind AG.
Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ 6» συνολικής ισχύος 14,992 MWp στη θέση «ΠΑΛΙΟΜΑΝΔΡΑ – ΚΛΑΔΙ» της Τ.Κ. Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού, με φορέα του έργου την ABO Wind AG.
Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ 7» συνολικής ισχύος 14,992 MWp στη θέση «ΠΑΛΙΟΜΑΝΔΡΑ – ΚΛΑΔΙ» της Τ.Κ. Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού, με φορέα του έργου την ABO Wind AG.
Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Οργανικών Υποπροϊόντων [Μονάδα διαχείρισης – θερμικής αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος (υλικά κατηγορίας 1, 2 & 3)]», στο αγρόκτημα Πεπονιάς, με φορέα του έργου: BIOEXIS Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Μ.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση – Εκμετάλλευση ενιαίου λατομικού χώρου 47.128,34 τ.μ. (συνένωση 2 όμορων λατομείων μαρμάρων)» στη θέση ‘Αλωνοράχη’ ΤΚ Μικροβάλτου, Δήμου Σερβίων, με φορέα του έργου: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Μ.Π.Ε. του έργου: «Νέος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 997,50 kWe, με καύση βιορευστών», στο αγροτεμάχιο υπ’ αρ. 3485 Δ/Κ Αμυνταίου, με φορέα του έργου: ΓΑΛΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΩΤΗΡΑ Ι.Κ.Ε.
Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με οδοποιία, με κωδική ονομασία θέσης «ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ Χ 140 3312» στο Τρ. ΓΥΣ «Ύψωμα κορυφή Κομνηνά», Δήμου Εορδαίας, με φορέα του έργου: COSMOTE A.E.

Όλα τα θέματα είχαν θετικές εισηγήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Τα θέματα 1-7 παραπέμφθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τα θέματα 8, 9 κ 11 ψηφίστηκαν ομόφωνα βάσει των σχετικών εισηγήσεων, ενώ το θέμα 10 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με εξαίρεση τον κ. Καραντζίδη Βασίλειο που το καταψήφισε.

                                                                         fouit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: