Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

 


Θαβὼρ ὑπὲρ πᾶν γῆς ἐδοξάσθη μέρος,
Ἰδὸν Θεοῦ λάμψασαν ἐν δόξῃ φύσιν
Μορφὴν ἀνδρουμένην κατὰ ἕκτην Χριστὸς ἀμεῖψε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: