Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

Αγια Θεοφάνεια

 

Τους ουρανούς βάπτισμα του Χριστού σχίσαν,
Τους αυτό μη χραίνοντας ένδον εισάγει.
Βάπτισεν εν ποταμώ Χριστόν Πρόδρομος κατά έκτην.

Δεν υπάρχουν σχόλια: