Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Της Αναλήψεως

 


Ἐκ δεξιᾶς κάθισας πατρικῆς Λόγε,
Μύσταις παρασχὼν πίστιν ἀσφαλεστέραν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: