Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

 

 

 

 

 

Μέ βαθιά λύπη καί ἀγανάκτηση πληροφορήθηκα ἀπό τόν τύπο τίς δηλώσεις σέ ἐφημερίδα τῶν Σκοπίων τοῦ προέδρου τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Μελίτης Παναγιώτη Ἀναστασιάδη.

Ὁ κ. Ἀναστασιάδης εὑρισκόμενος προφανῶς σέ ἐντεταλμένη ἀποστολή δήλωσε σέ ἐφημερίδα τῶν Σκοπίων πώς στήν Τοπική Κοινότητα τῆς Μελίτης «ζοῦν περίπου 2.300 Μακεδόνες, λίγοι Ἀλβανοί, Τούρκοι καί ἐλάχιστοι Ἕλληνες». Ἐπί τῆς δηλώσεώς του ἔχουμε νά παρατηρήσουμε τά ἑξῆς:

1. Τήν Μελίτη καί τούς κατοίκους της τούς γνωρίζω ἀπό τό ἔτος 1967. Ἀπό τή θέση τοῦ πρωτοσυγκέλλου ἀλλά καί ἀπό αὐτή τοῦ πνευματικοῦ πατρός εἶχα τήν εὐκαιρία νά γνωρίσω σέ βάθος τούς καλοκάγαθους κατοίκους της μέ τούς ὁποίους συνδέθηκα πνευματικῶς τόσο πολύ, ὥστε να θεωρῶ τήν Μελίτη ὡς «ἰδίαν πόλιν». Ἀγάπησα ὅλους του Μελιτιῶτες, χωρίς διακρίσεις καί διαχωρισμούς. Ἀλλά καί οἱ κάτοικοι τῆς Μελίτης μέ ἀγάπησαν ὅλοι καί συνεχίζουν νά μέ ἀγαποῦν. Τήν ἀγάπη τους αὐτή εὐκαίρως ἀκαίρως τήν ἐκφράζουν πρός τό πρόσωπό μου, πολλές φορές κατά τρόπο ζωηρό.

2. Κατά συνέπεια, γνωρίζω πρόσωπα, πράγματα καί καταστάσεις ὅσο ἐλάχιστοι. Γι’ αὐτό καί ἐξεπλάγην μέ τίς δηλώσεις τοῦ κ. Ἀναστασιάδη. Οἱ δηλώσεις του ἀποτελοῦν μνημεῖο ἀνακριβειῶν, ἐσκεμμένων παραποιήσεων καί ἀνθελληνικοῦ παραληρήματος. Χρειαζόταν πολύ θράσος, στοιχεῖο πού ἀφθονεῖ μᾶλλον στόν κ. Ἀναστασιάδη, γιά νά ἐπονομασθοῦν οἱ ἐντόπιοι κάτοικοι τῆς Μελίτης «Μακεδόνες» μέ σλαβικό φρόνημα, οἱ Πόντιοι «Τούρκοι», οἱ Ἀρβανίτες «Ἀλβανοί». Στή Μελίτη, κ. Ἀναστασιάδη, ζοῦν μόνον Ἕλληνες Μακεδόνες εἴτε αὐτοί ἔχουν ἐντόπια καταγωγή, εἴτε ποντιακή, εἴτε ἀρβανίτικη. Ἐάν ἐσεῖς καί οἱ ὁμοϊδεάτες σας θέλετε νά προσδιορίζεστε ἀλλιῶς, εἶναι δικαίωμά σας. Δέν ἔχετε ὅμως τό δικαίωμα νά προσβάλετε τόν εὐγενῆ λαό τῆς Μελίτης μέ αὐτόν τόν αἰσχρό τρόπο. Ἐπιτέλους, ἀφῆστε τούς Μελιτιῶτες νά ζήσουν ἥσυχα καί εἰρηνικά, μακριά ἀπό φαντάσματα καί τυφλούς φανατισμούς πού μόνον κακό κάνουν.

3. Καί κάτι ἀκόμα. Ἡ ἄγνοια τοῦ κ. Ἀναστασιάδη γιά τή Μελίτη φαίνεται καί στό ὅτι δέν γνωρίζει τόν ἀκριβῆ ἀριθμό τῶν κατοίκων της. Ὡς πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος τῆς Μελίτης ἤλπιζα ὅτι θά εἶχε μιά πιό σαφῆ γνώση τοῦ τόπου πού γεννήθηκε καί ζεῖ. Δυστυχῶς ὅμως στερεῖται καί αὐτῆς τῆς ἁπλῆς γνώσεως. Θά ἔπρεπε, λοιπόν, νά γνωρίζει, ὅτι ὁ πληθυσμός τῆς Τοπικῆς Κοινότητος τῆς ὁποίας τυγχάνει πρόεδρος εἶναι περίπου 1450 ἄτομα (ἀπογραφή 2011) καί ὄχι 2300, ὅπως ἰσχυρίζεται στή συνέντευξη.

4. Καί τό τελευταῖο. Ὅλους αὐτούς πού ἀμφισβητοῦν τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας τούς προτρέπω νά ἐπισκεφθοῦν τά δεκάδες ἀρχαιοελληνικά, βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεῖα πού βρίσκονται στό κράτος τῶν Σκοπίων. Ἐκεῖ εὔκολα θά διαπιστώσουν ὅτι ὅλα μαρτυροῦν ὅτι ὁ τόπος αὐτός ἦταν ἑλληνικός. Πῶς, λοιπόν, μποροῦμε νά κλείσουμε τά μάτια μας σέ αὐτήν τήν ἱστορική ἀλήθεια; Στ’ ἀλήθεια, δέν σᾶς δίδαξαν τίποτε, ἀγαπητέ κ. Ἀναστασιάδη, τά ἐρείπια τοῦ βυζαντινοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου (6ος-10ος αἰώνας) καί οἱ ἑλληνικές ἐπιγραφές στίς εἰκόνες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Προφήτου Ἠλία (τέλη 19 αἰώνα) στή Μελίτη;

5. Ὡς ἐπίσκοπος τοῦ τόπου διαμαρτύρομαι ἐντόνως γιά τίς ἀπαράδεκτες καί ψευδεῖς δηλώσεις τοῦ κ. Ἀναστασιάδη. Ὅμως δέν ἀνησυχῶ. Καί δέν ἀνησυχῶ διότι οἱ Φλωρινιῶτες πλήν μελανῶν ἐξαιρέσεων, ὡς τοῦ κ. Ἀναστασιάδη, παραμένουν προσηλωμένοι στήν πίστη τῶν προγόνων τους, μακριά ἀπό κάθε ἀντορθόδοξη καί ἀνθελληνική προπαγάνδα. Αὐτή εἶναι ἡ πιό ἡχηρή ἀπάντηση σέ ὅλους αὐτούς πού ἀμφισβητοῦν τήν ἀκεραιότητα τῆς πατρίδας μας καί παραχαράσσουν τήν ἱστορία.

Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 8ῃ Αὐγούστου 2011

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Θ Ε Ο Κ Λ Η Τ Ο Σ

53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: