Σάββατο 13 Αυγούστου 2011

Σκάνδαλο Aspis: Ζητούν 160 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο

Βασίλης Γ. Λαμπρόπουλος

 

Το «ΒΗΜΑ» αποκαλύπτει το δικαστικό έγγραφο για το σκάνδαλο της ασφαλιστικής εταιρείας με τα 80.000 θύματα

Σκάνδαλο Aspis: Ζητούν 160 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο


Αθήνα

Κατατέθηκε πριν από μερικές ημέρες η πρώτη αγωγή 550 πρώην ασφαλισμένων της εταιρείας «Aσπις Πρόνοια» με την οποία ζητούν συνολική αποζημίωση 160.000.000 ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο οι κρατικές ελεγκτικές αρχές δεν άσκησαν τους απαραίτητους ελέγχους στην ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία εξαπάτησε τους πελάτες της και εξαϋλωσε τα χρήματα που είχαν επενδύσει.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομικών υπηρεσιών, περίπου 80.000 πελάτες της Aspis Bank είχαν συνάψει περίπου 210.000 συμβόλαια ασφάλισης και έχασαν συνολικά, περίπου, 660.000.000 ευρώ. Η άδεια της εταιρείας ανακλήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2009 και όπως αναφέρεται στην αγωγή των εξαπατημένων πελατών, έπρεπε αυτή να είχε ανακληθεί από τις αρχές του 2002, όποτε οι ζημιές των πελατών της εταιρείας θα ήταν σημαντικά μικρότερες. Την ημέρα που έκλεισε η εταιρεία είχε απόθεμα 150.000.00 ευρώ, ενώ κανονικά θα έπρεπε να διέθετε περίπου 800.000.000 ευρώ.

Το «κατηγορώ» των πελατών

Το δικαστικό έγγραφο, 270 σελίδων, κατατέθηκε από τους νομικούς εκπροσώπους, των 2.500 συνολικά πελατών της Aspis, κ.κ. Ιωάννη και Μιχαήλ Μαρκουλάκο. Οπως αναφέρεται στην αγωγή που αποκαλύπτει «Το Βήμα»:

«Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (ήδη Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), στη συνέχεια η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Οικονομικών, και παράλληλα η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών, επίσης υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (ήδη Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), παρανόμησαν παραβιάζοντας τις αρμοδιότητές τους και δρώντας καθ' υπέρβαση των ορίων της διακριτικής τους ευχέρειας κατά την άσκηση προληπτικής και κατασταλτικής εποπτείας επί της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α.. Με αποτέλεσμα να διογκώνεται, χρόνο με το χρόνο, το έλλειμμα της τελευταίας, μέχρι την πλήρη οικονομική της κατάρρευση τον Σεπτέμβριο του 2009 λόγω ελλείμματος μεγαλύτερου των 500.000.000ευρώ, και την συνακόλουθη πρόκληση σε όλους εμάς καθώς εκμηδενίστηκε η αξία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μας».

Ενα από τα σημεία στα οποία εστιάζεται η αγωγή των θυμάτων του σκανδάλου της «Ασπίς Πρόνοια» είναι εκ μέρους των δημοσίων ελεγκτικών υπηρεσιών «η παράλειψη αντιμετώπισης του παράνομου τρόπου κάλυψης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων unit linked. Η ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. από το 1999 μέχρι και το 2008 επένδυε το σύνολο των ασφαλίστρων στο εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο ASPIS BOND, δηλαδή αποκλειστικά σε μετοχές ή εισηγμένα ομόλογα, αντί να κάνει την ορθή διασπορά αποθεμάτων που επιτάσσει το άρθρο 8 παρ. 6 του ΝΔ 400/1970. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του παθητικού της εταιρίας, χωρίς ταυτόχρονη αύξηση του ενεργητικού της λόγω της πτώσης της αξίας των μετοχών και των ομολόγων, συνεπώς τη δημιουργία τεράστιου ελλείμματος στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας».

Πως παραπλανήθηκαν

Ενα άλλο σημείο αιχμής για τις ευθύνες του ελληνικού δημοσίου είναι ότι δεν ελήφθησαν υπόψιν οι εκθέσεις ορκωτών λογιστών που είχαν εντοπίσει το πρόβλημα της «Ασπίς Πρόνοια».

Οπως μνημονεύεται στην αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου «η ασφαλιστική εταιρία υπερτιμολογούσε παρανόμως τα περιουσιακά της στοιχεία και η αρμόδια Εποπτική Αρχή αδιαφόρησε για τις σχετικές σημειώσεις των ορκωτών λογιστών - ελεγκτών. Αν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές λάμβαναν υπόψη τους τις σημειώσεις στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ορκωτών λογιστών - ελεγκτών της εταιρίας, αν είχαν υπολογίσει ορθά την αξία του ενεργητικού της εταιρίας, αν είχαν διαπιστώσει την ύπαρξη ελλείμματος αντί να το συγκαλύπτουν εκδίδοντας αναληθή πιστοποιητικά φερεγγυότητας, και αν είχαν απαιτήσει την κάλυψή του ελλείμματος με επιπρόσθετα περιουσιακά στοιχεία τότε το πρόβλημα θα είχε λυθεί ήδη από τα γέννησή του και το έλλειμμα θα είχε περιορισθεί ήδη από το έτος 2002».

Στο τέλος του δικαστικού εγγράφου οι πελάτες της εταιρείας προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο παραπλανήθηκαν: «όσοι από εμάς αγοράσαμε ασφαλιστήρια συμβόλαια από το 2001 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2009, δεν γνωρίζαμε και ούτε μπορούσαμε να γνωρίζουμε ότι η εταιρία είναι στην πραγματικότητα οικονομικά κατεστραμμένη από τις πράξεις και παραλείψεις των εποπτικών αρχών, αφού οι θεωρημένες από τις εποπτικές αρχές οικονομικές της καταστάσεις, τα πιστοποιητικά φερεγγυότητας αλλά και διάφορα άλλα έγγραφα της ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με τα οποία η εταιρία φαινόταν να λειτουργεί σύννομα και συνεπώς οι καταναλωτές μπορούσαν να συνεργάζονται άφοβα μαζί της (υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που έβαλαν λεφτά στην εταιρία την 21.9.2009!), μας είχαν πείσει πως η ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. ήταν μία φερέγγυα, υγιής, οικονομικά αυτάρκης εταιρία».

Οπως αναφέρει ο δικηγόρος κ. Μιχάλης Μαρκουλάκος «είναι η πρώτη φορά που κατατίθεται τέτοια αναλυτική αγωγή για πλημμελείς πράξεις και παραλείψεις των εποπτικών οργάνων του ελληνικού δημοσίου επί ασφαλιστικής επιχείρησης. Εχουμε προχωρήσει σε σειρά νομικών ενεργειών και ελπίζουμε να ευοδωθούν οι κόποι μας και να δικαιωθούν οι άνθρωποι που έχουν χάσει τόσα χρήματα».

ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: