Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη (πρωτότυπο κείμενο και μετάφραση) στο διαδίκτυο

 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

  • Κείμενο πολυτονικό - 
  • Μετάφραση και απόδοση κειμένου υπό Ιωάννη Θ. Κολιτσαρά - Θεολόγου

Εγκρίσει  τής Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας διά τού υπ'αριθ.2340/1485/24/9/1928 Εγγράφου

Καί τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος δια τού υπ'αριθ. 3293/4604/19/5/1928 Εγγράφου

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

Κατά Ματθαίον 1-3

Κατά Ματθαίον 4-6

Κατά Ματθαίον 7-9

Κατά Ματθαίον 10-13

Κατά Ματθαίον 14-16

Κατά Ματθαίον 17-18

Κατά Ματθαίον 19-20

Κατά Ματθαίον 21-22

Κατά Ματθαίον 23-24

Κατά Ματθαίον 25-26

Κατά Ματθαίον 27-28

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

Κατά Μάρκον 1-3

Κατά Μάρκον 4-6

Κατά Μάρκον 7-9

Κατά Μάρκον 10-13

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Κατά Λουκάν 1-2

Κατά Λουκάν 3-5

Κατά Λουκάν 6-9

Κατά Λουκάν 10-12

Κατά Λουκάν 13-15

Κατά Λουκάν 16-18

Κατά Λουκάν 19-21

Κατά Λουκάν 22-24

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

Κατά Ιωάννην 1-4

Κατά Ιωάννην 5-8

Κατά Ιωάννην 9-11

Κατά Ιωάννην 12-17

Κατά Ιωάννην 18-21

Πράξεις των Αποστόλων

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

Πρός Ρωμαίους 1-4

Πρός Ρωμαίους 5-10

Πρός Ρωμαίους 11-16

Πρός Κορινθίους Α'

Πρός Κορινθίους Β΄

Πρός Γαλάτας

Πρός Εφεσίους

Πρός Φιλιππησίους

Πρός Κολοσσαείς

Πρός Θεσσαλονικείς Α'

Πρός Θεσσαλονικείς Β'

Πρός Τιμόθεον Α'

Πρός Τιμόθεον Β΄

Πρός Τίτον

Πρός Φιλήμονα

Πρός Εβραίους

Επιστολή Ιακώβου

Α' Επιστολή Πέτρου

Β' Επιστολή Πέτρου

Α' Επιστολή Ιωάννου

Β' Επιστολή Ιωάννου

Γ' Επιστολή Ιωάννου

Επιστολή Ιούδα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Αποκάλυψις 1-10

Αποκάλυψις 11-17

Αποκάλυψις 18 -22
Επιπλέον:

Περίληψη Καινής Διαθήκης

Το Ημερολόγιο στον Αρχαίο Ισραήλ

 

http://opaidagogos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: