Τρίτη 7 Απριλίου 2015

29 θέσεις στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Διευκρινήσεις του ΚΕΠ Άργους Ορεστικού για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

argosorestikodimarhio

 

Οι άνεργοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης

Χθες ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης. Στο Δήμο Άργους Ορεστικού έχουν προκηρυχθεί σε 1η φάση 29 θέσεις ως εξής:

  • 19 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  • 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
  • 4 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Οι τοποθετήσεις-προσλήψεις διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (1. Υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/2013-ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013, 2. άρθρο 42 του Ν. 4320/2015 ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015, 3. την αριθμ. 4.31879/οικ.3.1604/18-11-2014 ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014 ΚΥΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως προαναφέρθηκε, από την 06/04/2015 έως και την 27/04/2015 στις 12:00 το μεσημέρι. Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης και έχει το δικαίωμα (1) ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.

Την ηλεκτρονική αίτηση την υποβάλλει στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ακολουθώντας την εξής διαδρομή: www.oaed.gr → e.υπηρεσίες → εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (1-15) → δίνουμε ΑΦΜ  και ΑΜΚΑ (για την αναγνώριση από το σύστημα), μπαίνουμε στην αίτηση, συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητάει και πατάμε υποβολή.

http://fouit.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: