Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Εγκεφαλογράφημα για την δυσλεξία

 

Μέσω εξελιγμένων εγκεφαλογραφημάτων, μπορεί να προβλεφθεί πλέον ποιοί έφηβοι με δυσλεξία, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην ανάγνωση και μάλιστα μέσα σε διάστημα τριών ετών. Πρόκειται για μια ανακάλυψη σύμφωνα με την οποία προέκυψαν μερικές από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης

Εγκεφαλογράφημα για την δυσλεξία

μαθησιακής δυσκολίας. Εντοπίζοντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο εγκεφαλικής δραστηριότητας σε εφήβους με δυσλεξία, οι ερευνητές μπόρεσαν να προβλέψουν με ακρίβεια που φτάνει το 90% ποιοι από τους έφηβους αυτούς θα μάθαιναν να διαβάζουν.

 

 

 

newsday

Δεν υπάρχουν σχόλια: