Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

 

Ρεπορτάζ : Γιώργος Φιντικάκης
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Μεγαλύτερες κρατήσεις φόρου έχει ένας µισθωτός στον ιδιωτικότοµέα, σε σχέση µε έναν δηµόσιο υπάλληλο µε τις ίδιες ακριβώς αποδοχές, σύµφωνα µε τα παραδείγµατα της εγκυκλίου του υπουργείου Οικονοµικών για την παρακράτηση φόρου...
εισοδήµατος από 1/1/2011.
Ενας άγαµος εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα µε καθαρές αποδοχές 1.850 ευρώ τον µήνα έχει παρακράτηση φόρου 223,3 ευρώ, έναντι 181,57 ευρώ ενός δηµοσίου υπαλλήλου µε τον ίδιο ακριβώς µισθό. ∆ηλαδή, 23% µεγαλύτερη.
Στον ίδιο µισθωτό παρακρατούνται από το δώρο των Χριστουγέννων 223,3 ευρώ έναντι 44 ευρώ του δηµοσίου υπαλλήλου. Αντίστοιχα, από το δώρο του Πάσχα και το επίδοµα αδείας παρακρατούνται από τον εργαζόµενο στον ιδιωτικό τοµέα από 112 ευρώ, έναντι 23 ευρώ από τον µισθωτό στο ∆ηµόσιο.
Η αιτία βρίσκεται στο γεγονός ότι οι αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων έχουν περικοπεί, µετά την κατάργηση του 13ου και 14ου µισθού και την αντικατάστασή τους από επιδόµατα συνολικού ύψους 1.000 ευρώ.
Στην εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το υπουργείο αναφέρεται ο τρόπος µε τον οποίο θα υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή µισθών,ηµεροµισθίων καισυντάξεων. Πρόκειται για το ίδιο καθεστώς που ισχύει από την 1η Μαΐου του 2010, οπότε και τέθηκε σε εφαρµογή ο νέος τρόπος παρακράτησης µε βάση τη νέα φορολογική κλίµακα.
Συγκεκριµένα, στους µισθωτούς και συνταξιούχους για τουςοποίους το άθροισµα δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα µαζί µε το επίδοµα αδείας δεν ισοδυναµεί πλέονµε δύο µισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισµός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισδοήµατός τουςγίνεται µε πολλαπλασιασµό του καθαρού µηνιαίου ποσού του µισθού ή της σύνταξης επί 12 µηνιαίους µισθούς.
Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίµακας κατά περίπτωση θα µειωθεί κατά 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί τον φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση.

fimotro.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: