Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

Η προκήρυξη για την πρόσληψη 4.000 Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα

 

Διαγωνισμό για πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα 4.000 Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, προκηρύσσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από τις θέσεις αυτές ποσοστό 15% (600 θέσεις) θα καλυφθεί από ιδιώτες και το υπόλοιπο 85% (3.400 θέσεις) από όσους διαθέτουν την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη.

Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Το 60% των θέσεων που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή καλύπτεται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω. Στην περίπτωση κατά την οποία οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψηφίους με το προαναφερόμενο προσόν αυτές καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους ιδίας κατηγορίας.

alphafm.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: