Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

Ο εθνολογικός Χάρτης της Μακεδονίας του Δημήτρη Πεντζόπουλου

 

Μία από τις μεγαλύτερες βιβλιογραφικές πηγές, σε ότι τι αφορά τις  εθνολογικές στατιστικές  της Μακεδονίας, είναι το κλασσικό βιβλίο του Δημήτρη Πεντζόπουλου με τον τίτλο «The Balkan exchange of minorities and its impact upon Greece»(1962 και 2002 εκδόσεις).
Σε αυτό το έργο αναλύεται η επίδραση των προσφύγων στην Ελλάδα από εθνολογική, οικονομική και πολιτική, αλλά και πολιτισμική άποψη. 

Μέσα υπάρχει και ένας εθνολογικός χάρτης της Μακεδονίας όπως ο καθένας μπορεί να δει τα ποσοστά των εθνοτικών μειονοτήτων κατά την χρονική περιόδο του 1912 αλλά και του 1926. Σημειώνω ότι άλλες δύο εξίσου σημαντικές πηγές που αφορούν τις εθνολογικές πτυχές  της Μακεδονίας, είναι τα βιβλία του Ιάκωβου Μιχαηλίδη(Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσμών, Κριτική, 2003) και της Ελισάβετ Κοντογιώργη(Population exchange in Greek macedonia, Oxford, 2006) όπου μαζί με αυτό του Δημήτρη Πεντζόπουλου  δίνουν πολλές απαντήσεις σε ότι αφορά τα ερωτήματα για την σύνθεση του πληθυσμού της Μακεδονίας την περίοδο 1912-1930. Φυσικά δίνουν και ένα τέλος στην Σκοπιανή προπάγανδα, όπου χρησιμοποιεί Βουλγάρικες και Σέρβικες πηγές και πλαστογραφεί τις στατιστικές, αλλάζοντας  και εξαφανίζοντας τους «Βούλγαρους» με «Μακεδόνες».

Ακολουθεί  η στατιστική του Πεντζόπουλου:

Αναρτήθηκε από Akritas

Δεν υπάρχουν σχόλια: