Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

Καστοριά : Δωρεάν φυλλοδιαγνωστική

mountain-and-trees-394910-sw

Δωρεάν πρόγραμμα εδαφολογικών αναλύσεων αγροτεμαχίων και φυλλοδιαγνωστικής στις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, φασολιών, κηπευτικών και άλλων δυναμικών κυρίως καλλιεργειών θα εφαρμόσει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης του ΕΘΙΑΓΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή οδηγιών λίπανσης στους παραγωγούς έτσι ώστε οι λιπάνσεις να είναι ακριβείς, στοχευμένες για την επίτευξη της μείωσης του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων.

Οι παραγωγοί που επιθυμούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και πίνακα με τα προς ένταξη αγροτεμάχια και να τα υποβάλλουν στη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής (πρώην διεύθυνση Γεωργίας) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011.

Τα έντυπα της αίτησης συμμετοχής και του πίνακα με τα προς ένταξη αγροτεμάχια είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www. kastoria.gr/georgia καθώς επίσης και στο γεωπόνο του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς Πετρίδη Παναγιώτη, Παναγιωτίδη Αλέξανδρο, Σερεμετίδη Αντώνιο, Δώμου Χριστίνα (Τηλ. 2467350348, 2467350348, 2467350377 και 2467350339).

 

oladeka

Δεν υπάρχουν σχόλια: